Formålet med forskningsprojektet er at belyse nogle af de udfordringer og spørgsmål, der opstår ved at lave naturpleje med vilde dyr under hegn. Hent rapporten her

Af Redaktionen

“Langt de fleste målsætninger og motivationer i krondyrforvaltningen i Danmark relateres til jagtinteresser og skader på afgrøder og beplantninger.”

Det kan man læse i Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 190, som udkom i september måned 2016, og som i dag, d. 25. januar 2017, omtales på TV Midt Vest

I projektet ses der nærmere på forvaltning af krondyr, som nøgleart i en helhedsorienteret naturforvaltning i Klelund Dyrehave, som er et hegnet naturområde med biodiversitet som formål.

Forskerne bag rapporten har anvendt GPS-mærkede dyr og det har bl.a. givet indblik i krondyrenes præference for de forskellige habitattyper i dyrehaven.

Desuden er dyrenes fødesammensætning undersøgt ved at bruge DNA-metabarcoding til at identificere planterester i dyrenes ekskrement.

Klik her og hent rapporten:

En DNA-baseret undersøgelse af fødevalg hos krondyr i Klelund Dyrehave 

Danmarks Jægerforbund har kommenteret forskernes forslag til indhegning af krondyrene, og siger bl.a. til TV MidtVest:

– Danmark er et lille land med meget landbrugsjord, som er en del af vores natur, hvor hjortevildtet færdes naturligt. Derfor vil det være helt forkert at hegne det inde, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

%d bloggers like this: