– Men den gik ikke kun på, at vi afstod fra at forlange knortegåsejagt genindført, siger han …

Af Henning Kørvel

– Kristian Raunkjær og jeg stolede på hinanden. Det fastslår Christian Hjorth, DOF-formand, med henvisning til, at Danmarks Jægerforbund tilsyneladende går efter en jagttid på mørkbuget knortegås, sådan som det anbefales i en rapport fra DMU forud de forrige jagttidsforhandlinger i Vildtforvaltningsrådet i 2002.

Formuleringen, at DOF-formanden stolede på Jægerforbundets eksformand, Kristian Raunkjær, kan kun tolkes sådan, at der imellem de to formand var indgået en aftale om, at jægersiden i Vildtforvaltningsrådet afstod fra at rejse ønske om genindførelse af jagt på mørkbuget knortegås, hvor biologisk velbegrundet den ifølge DMU end er.

Netnatur.dk ringede derfor til den tidligere Jægerforbundsformand og spurgte, om der forelå en sådan aftale mellem ham og DOF’s formand, Christian Hjorth, mod at DOF støttede fortsat udsætning af skydefugle (fasaner)?

Korridorer-aftalerne

– Jeg betragtede det sådan, at jeg med DOF’s formand, Christian Hjorth, havde en gentleman-aftale, men den var ikke isoleret til mørkbuget knortegås, siger Kristian Raunkjær og fastslår, at ét er, hvad der skete på møderne i Vildtforvaltningsrådet og noget andet, hvad der foregik i korridorerne imellem disse. Der var der, aftalerne blev truffet.

– Jeg synes, vi fik nogle bærbare aftaler og kan konstatere, at vi i min tid i Vildtforvaltningsrådet fik etableret en god tone mellem Dansk Ornitologisk Forening og Jægerforbundet. Vi havde gensidig respekt for hinanden. Og når vi (DOF og Jægerforbundet, red.) kunne enes om en strategi, så gik de øvrige parter i Vildtforvaltningsrådet ind for den. DOF vidste, at når de med mig indgik en aftale, så blev den holdt. Når vi som jægere står med en mindretalssag, så må man sno sig, argumenterer Kristian Raunkjær, der dog ikke har lyst til at kommentere på jægerforbundets udmeldinger i dag.

– Når man er på, så er man det. Og når man er færdig, så er det slut, fastslår han. Over for Netnatur.dk lægger DOF-formand Christian Hjorth ikke skjul på, at hans organisation har registreret, at stilen i Danmarks Jægerforbund er en anden end i Kristian Raunkjærs tid, der formelt sluttede på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde i juni 2006.

– Med det, man (Jægerforbundet, red.) siger og gør, så har man reelt opsagt forliget. om jagtloven, og det er helt klart, at den måde man nu udtrykker sig på, svækker samarbejdet i Vildtforvaltningsrådet.

Et godt ry i DOF

– Kristian Raunkjær havde et godt ry. Vi kan blot konstatere, at den nuværende formand, Ole Roed Jakobsen, agerer anderledes end Raunkjær, og det tager vi naturligvis bestik af, siger Christian Hjorth, der som et eksempel på den anderledes stil i Jægerforbundet peger på, at en kommentar i “Jæger”, Jægerforbundets tidsskrift, i 2006 fastslog, at DOF skal få kamp til stregen. I redaktionen af Netnatur.dk troede vi først, at det var de nye signaler fra Jægerforbundet, der har givet anledning til DOF’s angreb på sin hjemmeside (www.dof.dk) på blandt andet jagten i de danske EU-Fuglebeskyttelsesområder.

Christian Hjorth afviser, dette er tilfældet. Hvis det forholdt sig sådan, så ville det have været spektakulært, fordi DOF er part i forliget om jagtloven. Udmeldingen på DOF’s hjemmeside er derimod en reaktion på Skov- og Naturstyrelsens svar på to såkaldte åbningsskrivelser fra EU, der kan læses på www.sns.dk, og som går i rette med Danmarks administration af EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet og EU-Habitatsdirektivet. Åbningsskrivelserne er en reaktion på DOF’s anke til EU over overtrædelse af direktiverne i Tøndermarsken.

Regulering uden dokumentation

Christian Hjorth fastslår afslutningsvis, at åbningsskrivelserne har gjort DOF klogere på såvel EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet som EU-Habitatsdirektivet.

– Derfor ville udmeldingen på vores hjemmeside også være kommet i Kristian Raunkjærs tid, siger Christian Hjorth. Og netop fordi DOF har øget sin viden om direktiverne, så mener DOF desuden, at handelen i Danmark med udstoppede fugle, fældefangsten af husskade og reguleringen uden dokumentation af råge, stær, ringdue, grågås, sølvmåge og skarv strider mod EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet.

I en mail til Jægerforbundets formand, Ole Roed Jakobsen, har vi udbedt os en kommentar til passager i ovenstående, der angår denne. Så snart vi modtager dem, vil de blive føjet til denne reportage.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »