Råvildtforeningen søger fond om halvanden millioner kroner til undersøgelse, der skal klarlægge betydningen af, at råer skydes bort fra lammene i oktober.

Af Redaktionen

Med DMU’s medvirken har Råvildtforeningen søgt en kendt dansk fond om halvanden million kroner til en undersøgelse over råvildt. Undersøgelsen, der skal løbe over to sæsoner, skal foretages af DMU, som lægger projektet i hænderne på seniorforsker Carsten Riis Olesen, kendt for bl.a. Temarapporten ”Rådyret – fra fåtallig til almindelig” (2002).

– Formålet med undersøgelsen er at få klarlagt, hvordan det påvirker råvildtbestanden, at råer skydes væk fra lammene allerede fra 1. oktober. Vi har en teori om, at der tidligt i efterårsjagtsæsonen skydes omkring 10.000 råer, og omkring 20.000 lam således bliver moderløse. Vores teori er, at de får en unormal adfærd på grund af manglende omsorg fra råerne, argumenterer Mogens Hartmann, formand for Råvildtforeningen. Undersøgelsen vil blive foretaget på to militærarealer med store råvildtbestande. Det ene bliver antagelig Borris Skydeterræn i Vestjylland. Det andet bliver et sjællandsk militærareal, men hvilket ligger endnu ikke fast. Fast ligger det derimod, at der til undersøgelsen de to steder skal bruges totalt set 100 frivillige personer.

– Under forudsætning af, at vi får den bevilling fra fonden, som vi har søgt om, er det tanken, at undersøgelsen skal indledes i foråret 2009. Det skal ske ved, at de frivillige hjælpere fra hochsitze skal observere råvildtet og registrere antallet med særligt fokus på drægtige råer.

Når lammene er sat, skal de fanges i de første tre-fire dage efter fødslen for at blive radiomærket. Radiosenderen vejer 31 gram, og den er både med en fælles og individuel frekvens, så det enkelte lam kan pejles.

Lammene vil få et klip i øret og et nummer, så den projektstuderende som vil blive knyttet til undersøgelsen, kan følge dem sommeren igennem og således også kan registrere tabene på grund af, at nogle lam uvægerligt vil blive taget af ræve og andre dør i trafikken, siger Mogens Hartmann.

– Fra 1. oktober skydes halvdelen af råerne i de to undersøgelsesrevirer bort, således at man nu får to kategorier lam, henholdsvis moderløse og lam med mødre. Herefter vil det så vise sig, om der i de to grupper er forskel på lammenes overlevelse. Næste forår skydes på dispensation alle lammene bort.

De vil herefter blive vejet og målt, og der vil blive udtaget knogle- og leverprøver af hvert enkelt lam for at konstatere konditionen og få en pejling af, om der er forskel mellem de to grupper lam. – Det er nødvendigt, at danske jægere er progressive, og ved at gennemføre undersøgelsen vil vi have hånd i hanke med udviklingen. Overordnet set udføres den således både for naturens og råvildtjægernes skyld, og undersøgelsen vil forhåbentlig vise os, om den nuværende jagt på råvildt i efteråret er indrettet på en hensigtsmæssig måde, siger Mogens Hartmann.

Den praktiske del af undersøgelsen skal forestås af Råvildtforeningen, og det bliver således den, der skal skaffe de 100 frivillige hjælpere i henholdsvis Jylland og på Sjælland, som kunne tænke sig at deltage i opgaven.

De, der har lyst til at medvirke, vil allerede nu være velkommen til at rette henvendelse til Mogens Hartmann på telefon 5545 0560 eller email: jeamog@tele2adsl.dk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »