VIDEO: Regeringens overordnede jagtpolitik ser ud til at samle sig om tre punkter: Frihed til den enkelte jægere, vildtforvaltning skal ikke være beskæftigelsesterapi og ministerens rådgivende råd skal ikke drive politik

Kommentar af Netnatur.dk

Hjortehøringen d. 24. august 2016 handlede om meget mere end hjortevildt. Den handlede også om den mere overordnede jagtpolitik, og ikke mindst om, hvem der skal drive den.

Det kom især frem efter høring, hvor tre politikere i en videooptagelse gav udtryk for hvad de mener om den aktuelle hjortevildtsag, men også om hvad de mener om rammerne for den førte jagtpolitik i almindelighed.

Læs mere: Hvad mener politikerne?

Vildtforvaltningsrådets indstillede forslag til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har nemlig afsløret, at rådet efter meget at dømme mangler rammer at arbejde indenfor.

Meget tyder således på, at det indstillede forslag bevæger sig ud over gældende lovgivning. Et forhold, som bekymrer landets minister på området ”meget”.

Dette har givetvis været med til at skærpe ministerens opmærksomhed omkring Vildtforvaltningsrådet, som i årevis har drevet jagtpolitik bag mere eller mindre lukkede døre.

I reglen med det resultat, at forgængere i ministerstolen for jagt- og vildtforvaltning valgte at skrive under på rådets indstillinger. Oftest uden om folkestyret og oftest mere eller mindre uden forbehold.

Denne tradition er den nuværende regering dog efter meget at dømme ved at sætte en bremser for.

Se f.eks. dette lille sammendrag af regeringens mest markante synspunkter, som vi samlede op under høringen. (tekst fortsætter under indsatte video)

Udover ønsket om ikke at ”begrænse jagtudfoldelsen for almindelige jægere”, er der næppe tvivl om, at medlemmer af regeringspartiet har fundet det bemærkelsesværdigt, at man ikke har inddraget en af landets førende vildtbiologer i debatten, selv om han på Netnatur.dk har fremført det han kalder et klart alternativ til arealbegrænsning og nedsættelse af jagttiden på kronhjorte til kun seks uger.

Egon Bennetsens indsendte rapport blev desuden væk i ministerens egen styrelse i 59 dage.

Et forhold, der sikkert også har været medvirkende til, at den nordjyske vildtbiolog blev inviteret til at fremlægge sine erfaringer under høringen, som i øvrigt var den første af sin slags i dansk jagthistorie.

Det er endnu for tidligt at konkluderer på høringen, men skal man allerede nu forsigtig forsøge at udrede regeringens mere overordnede synspunkter, ser det ud til, at de samler sig omkring følgende markante holdninger:

Der skal være frihed til den enkelte jæger og der skal ikke indføres et bureaukratisk system til jagt i Danmark

Vildtforvaltning skal ikke være beskæftigelsesterapi for ansatte i f.eks. Danmarks Jægerforbund

Ministerens rådgivere skal drive rådgivning og ikke politik. Ministeren er ikke forpligtet til at følge indstillingerne fra rådgiverne

Hænger i en tynd tråd

Danmarks Jægerforbunds ønske om at indføre “den bureaukratiske” adaptiv vildtforvaltning i Danmark ser dermed ud til at hænge i en meget tynd tråd.

I hvertfald under den nuværende regering, som sendte Jægerforbundets øverste ledelse et meget klart og utvetydigt signal om, at jagten ikke skal bureaukratiseres for at skaffe mere arbejde til fx. ansatte i Jægerforbundet.

Der er dog næppe tvivl om, at debatten vil dukke op igen. Evt under kommende regeringer eftersom ønsket om en mere kontrolleret og dynamisk jagtadministration i Danmark deles af bl.a. landets største grønne organisation.

BL: Derfor er arealbegrænsning i strid med lovgivningen

Kvotebestemt afskydning er væsenlige elementer i den adaptive vildtforvaltning og det indstillede forslag til fremtidens krondvildtforvaltning indikerer, at arealbegræsning følger i kølvandet på den adaptiv vildtforvaltning.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er nemlig efter alt at dømme så begejstret for at indføre arealbegrænsing som princip betragtet, at foreningen i det indsendte forslag har valgt at se bort fra en af deres mest markante jagt-mærkesager, nemlig jagt på “uspiselige” hjorte i brunst.

Uanset hvad man mener tjener vildtet og jagten i Danmark bedst, er det dog glædeligt, at det fremover ser ud til at blive meget nemmere at navigere i mellem det faglige og det politiske. Ikke kun som minister på området, men også som almindelig stemmeberettiget jæger og naturbruger i vores skønne og særdeles vildtrige lille land.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »