Rige lande kan for ganske små beløb betale sig fra lokal ødelæggelse af regnskoven. Det underbygges af af nyt amerikansk studie

Af Redaktionen 27. juli 2017

KLIK og læs mere om SKOVBRUG

I Costa Rica har man siden i 1997 – og via en ret kontroversciel metode – formået at bremse den ødelæggelse af regnskoven, som udføres af fattige bønder på jagt efter nye landbrugsområder.

I stedet for kun at straffe bønderne for den ulovlige skovhugst, har man valgt at belønne dem for at lade skoven stå.

Det har man gjort med så stor succes, at metoden nu breder sig til andre lande, der har et ønske om at bevare de hastigt svindende regnskovsområder.

Metoden blev udviklet i Costa Rica, men har nu bredt sig til Uganda, Mexico, Bolivia og Honduras. Lokale jordbrugere betales for ikke at fælde træerne og denne metode virker jfr. nyt studie fra Northwestern University

De gode erafaringer fra Coasta Rica bliver nu bakket op af forskere, som i et nyt studie har undersøgt hvordan metoden virker i Afrika.

Forskerne har undersøgt et område i Uganda, hvor man afprøvede metoden over en to årig periode. Resultatet var overbevisende.

Dem, som fik penge for ikke at fælde træer, holdt sig i langt højere grad fra skovhugst, mens dem, som ikke blev betalt, gjorde det stik modsatte.

Læs også: Dramatisk tilbagegang blandt verdens vilde dyr

Træfældningen i de landsbyer, der modtog penge, var reduceret til under det halve.

I alt indgik der 120 landsbyer i forsøget og hver jordejer fik i gennemsnit 362 kr. om året for ikke at fælde træerne. I alt blev der anvendt, hvad der svarer til 132.000 kr.

“Kun” 4,2 pct. af træerne forsvandt i de områder, hvor ejerne fik penge for at lade dem stå, mens skovarealet blev reduceret med 9.1 procent i de områder, hvor der ikke var udsigt til en økonomisk gulerod ved at lade skoven være.

Læs også: WWF: 25 procent af Amazone er i fare 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »