Den svenske bestand af vildsvin fortsætter med at vokse og der nedlægges nu over 100.000 vildsvin årligt. Det vurderes, at den svenske vildsvine-bestand vil fortsætte med at vokse de næste mange år

Af Redaktionen

For første gang nogensinde blev der efter alt at dømme nedlagt over 100.000 svenske vildsvin på én enkelt jagtsæson. Der betyder, at der nu nedlægges langt flere vildsvin end der nedlægges elge i Sverige.

Det oplyser Malou KjellssonSvensk Jakt, der konkluderer, at der er indberettet 20.803 flere vildsvin end der er indberettet nedlagte elge jfr. den officielle udbyttestatistik.

Dermed står det klart, at de svenske myndigheder ikke har formået at stoppe tilvæksen i bestanden, om end den ikke vokser med samme hastighed, som den gjorde for nogle år siden.

– Tidligere var væksten i bestanden omkring 30 procent om året, men i de sidste fem år er den faldet til omkring en procent, oplyses det af Svensk Jakt.

Årsagen til, at man ikke har formået helt at bremse væksten forklares med, at vildsvinene spreder sig og etablerer sig i nye områder. Selv om man i et kerneområde måske formår at bremse bestandene eller tilmed reducere den betyder det alligevel, at den samlede bestand vokser.

Klimaændringer

Medvirkende til spredningen mod nord forklares også med klimaændringer, der betyder, at vildsvinene kan tage nye områder i brug nord for den nuværende etablerings-grænse.

Vi skønner, at spredningen af ​​vildsvin vil fortsætte i mindst 30 år. Vi ved ikke, hvor langt nord på vildsvinet vil  etablere sig, men hvis vi sammenligner Sverige med lignende klimaforhold i andre lande, kan de nok overleve op til Umeå, siger Daniel Ligné.

De fleste vildsvin blev skudt i Skåne, 18756, efterfulgt af Östergötland med 11.991 og Kalmar med 10.161.

Afskydning af svenske vildsvin de sidste 10 år

Jaktår Antal
2007/2008 32 748
2008/2009 49 414
2009/2010 65 868
2010/2011 58 527
2011/2012 54 930
2012/2013 97 293
2013/2014 83 878
2014/2015 89 642
2015/2016 97 626
2016/2017 102 923

KILDE: SVENSK JAKT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...