Kun to danske jægere har nedlagt over 1.000 bukke, og en enkelt over 2.000 stykker råvildt …

Af Henning Kørvel Maj, 2008

Enhver bukkejæger har oplevet det på sin egen krop igen og igen: Jagt på midaldrende og ældre bukke kan være overordentlig slidsom. Der er derfor heller ikke skygge af tvivl om, at der ligger en mega indsats bag de over 1.000 danske bukke, som indtil dato kun er nedlagt af to danske jægere: Heinrich Schimmelmann og Eiler Marcher.

Fra 1908-1970 nedlagde Heinrich Schimmelmann 1.367 bukke. Fra 1918-1975 skød Eiler Marcher 1.186 bukke, men det var ikke nok til at slå Schimmelmann.

Til gengæld var Eiler Marcher den eneste kendte danske jæger, der udover at have skudt over 1.000 bukke, havde skudt over 1.000 snepper og over 1.000 gæs. Hvor sønnen og jagtkongen, Frans Marcher, der er tæt på at runde 100.000 stykker nedlagt vildt, blot skyder et par bukke årligt, skød hans far to gange i sit liv 50 bukke på en sæson.

Med til dette antal hører informationen, at før Eiler Marcher i 1940 blev ejer af Søholt Gods på Lolland, havde han foruden her rådighed over bukkejagten på Aalholm Gods, Lungholm Gods, Engestofte Gods og Bremersvold Gods. Sådan.

Over 20.000 stykker råvildt

Fra Schimmelmann og Marcher er der et spring ned til det tredjestørste jagtudbytte af danske bukke på 776.

De blev fra 1893-1964 nedlagt af Holten Castenschiold, Borreby Gods. Herefter følger Harald Collet, der nedlagde minimum 636 bukke, Valdemar V. Buchwald, ligeledes 636, Svend Bergsøe 559, J.H.E. Bernstorff-Gyldensteen 548, Erik Holstein-Holsteinborg 509 og Gregers Ahlefeldt 503.

Det største kendte jagtudbytte af råvildt er nedlagt af Carl Brehm.

Inden han udåndede i sit sidste ansættelsesforhold som revirjæger på Rosenfeldt Gods ved Vordingborg i 1950, havde han i sit lange jægerliv nedlagt 20.084 stykker råvildt. Herefter følger Harald Collet med 1.918, Eiler Marcher med 1.806, Heinrich Schimmelmann med 1.500 og Holck Wintherfeldt med 1.383 nedlagte stykker råvildt.

Zobel skød ny Danmarksrekord

Selv om der i Danmark hvert eneste år skydes et vist antal gode bukke, så ligger Danmark ikke desto mindre i den nedre ende af skalaen, hvis øvre niveau tegnes af Ungarn, Sverige og Sydengland.

Herhjemme var det i begyndelsen af 1900-tallet Svenstrup Gods ved Borup, der førte an med store bukkeskalpe.

Her blev i 1918 skudt en buk med en opsats på 153,9 point, som, gjorde den til Danmarksrekord, indtil den i 1955 blev overgået af en opsats på 158,5 point, båret af en buk, godsejer K. Hjort, Fredenslund Gods i Nordjylland, nedlagde i sit eget revir i 1955.

Den holdt skansen som Danmarksrekord, indtil Peter Zobel, eksdirektør i Codan Forsikring i 1994 skød en buk med en opsats på 158,9 point i Nørreskoven på Tåsinge.

1. juli 1996 skød Zobel i ligeledes Nørreskoven, Tåsinge, bukken med en opsats på 172,2 point, som fortsat holder skansen som Danmarksrekord.

For fuldstændighedens skyld skal med, at på det tidspunkt, Nørreskoven på Tåsinge ejedes af Codan Forsikring, og bukkejagten forvaltedes af Peter Zobel, var den hegnet.

Største fritstående råbuk

Opsatsen fra den hidtil største fritstående danske buk er derfor fortsat den på 163,62 point, der blev båret af en buk, som Anders Christoffersen i 1999 skød på en moselod i Gundsømagle i Værebro Ådal.

KLIK og læs også artiklen 1.000 bukke

Eftersom den nuværende Danmarksrekord indtil videre holder skansen på 12. år, og de to foregående Danmarksrekorder besad titlen i henholdsvis 39 og 37 år, så fås en ide om, at danske bukkeopsatsrekorder hidtil har haft en lang levetid. Men da ingen kender dagen, før solen går ned, ved vi først efter årets bukkejagtsæson, om 2008 bliver året, hvor Danmark får en ny national rekord.

For den enkelte, der ser frem til bukkejagten, kan mindre gøre det. Under alle omstændigheder: KNÆK OG BRÆK!

KLIK og læs også: Endnu en jæger med over 1.000 nedlagte råbukke

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »