Der blev sidste år givet 650 mio. kroner i støtte til projekter, der vil give den danske natur et løft – det højeste beløb nogensinde på ét år …

Af Naturstyrelsen

Pengene sætter gang i skovrejsningsprojekter, genopretning af højmoser og masser af naturpleje, der vil gavne biodiversiteten og skabe nye muligheder for danskernes friluftsliv.

Samlet går pengene til at oprette 2.000 hektar vådområder, restaurere 120 km vandløb, fjerne 300 spærringer i vandløb, etablere 1.070 hektar ny skov og 3.189 hektar lavbundsarealer. Det viser opgørelsen for 2015 fra Naturstyrelsens enhed for Tilskud.

– Danmark får nu ny og bedre natur på et areal, der samlet svarer til hele Grib Skov. Den danske natur skal trives og have bedre vilkår, og derfor satser vi som samfund mange penge på at genoprette stadig mere natur i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der senere på året lancerer Naturpakken.

Det rekordstore beløb er fordelt på 1.387 projekter, der alle skal enten udvide eller forbedre den danske natur. I alt omfatter projekterne 5.700 hektar fordelt over hele landet.

Rekorden skyldes ikke mindst, at kommunerne og lodsejerne har vist stor velvilje sidste år. Det er kommunerne, der planlægger og søger tilskud til naturprojekterne, men det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke lodsejere tillader det og lægger jord til. Begge dele gik op i en højere enhed i 2015.

– Især mange landmænd er meget positive over for naturprojekterne og lægger gerne jord til – mod kompensation. Det viser, at landmænd er vigtige partnere, når det gælder udvikling af den danske natur, siger Esben Lunde Larsen.

Projekterne vil, udover at øge biodiversitet og naturværdier, også bidrage til bedre vandmiljø ved at fjerne 266 tons kvælstof, fire tons fosfor og 83 mio. tons CO2.

I 2014 var tilskuddene på 406 mio. kroner. Regeringen har i 2016 afsat godt 450 mio. kroner til tilskud, så der også i år er udsigt til at et kraftigt løft af natur og vandmiljø.

Projekt-eksempler:

Blandt de største enkeltprojekter er et EU LIFE projekt med 88 mio. kroner til at genoprette højmoser og rigkær, der har europæisk betydning. Tønder og Thisted kommuner har ansøgt om pengene og er projektledere, men de konkrete projekter bliver gennemført i hele landet.

Horsens Kommune har fået otte mio. kroner til at fortsætte et projekt på Rohden Å, hvor man fjerner spærringer på et 56 kilometer langt vandløb til gavn for ørreder, natur og lystfiskeri.

Mors har modtaget 58 mio. kroner til at forvandle et landbrugsområde til et vådområde, der dels skal fjerne kvælstof og fosfor fra jorden, dels give nye levevilkår for planter og dyr, ikke mindst fugle.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »