Den sidste uge af september og de første oktoberdage er den mest artsrige tid på året, hvad angår fugle i den danske natur 

Af Jan Skriver, DOF.DK, 27. sep. 2017

“Flere Afrikatrækkere er stadig hos os, mens trækgæster nordfra indfinder sig i stor stil og blander sig med de indfødte danske standfugle”

De første dage af oktober er den danske fuglefaunas svar på store rejsedag før jul. De fleste er på farten, og alle er på stikkerne.

Der er trængselstider på hovedfærdselsårerne, inden de rejsende fordeler sig til deres respektive destinationer.

– Netop nu har vi årets største mangfoldighed af forskellige fuglearter i vores natur. Jeg vil tro, at et sted mellem 250 og 275 arter kan ses i Danmark på denne tid af året. Almindelige, fåtallige og sjældne arter mellem hinanden, siger Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

– Det hænger blandt andet sammen med, at vi endnu kan træffe de fleste Afrikatrækkere i vores landskab. Det er arter som skovsanger, gulbug og rødrygget tornskade, der alle i løbet af efteråret flyver syd for Sahara for at holde vinter. Men de sidste rejsende mod Afrika har endnu ikke forladt os. Derfor kan vi endnu en god uges tid eller to opleve hele paletten af sangfugle. Også enkelte lærkefalke, fiskeørne og hvepsevåger, der ligeledes skal til Afrika, kan fortsat ses i Danmark en tid, siger Michael Fink.

Afgange og ankomster

Mens trækket mod troperne endnu ikke er afsluttet for alle de varmekrævende fugle, så har de første gæster fra Arktis og Nordskandinavien indfundet sig i det danske landskab.

Sæsonens tidligste snespurv, der er verdens nordligst ynglende spurvefugl, er normalt allerede stemplet ind. Og en lang række arter af arktiske og højnordiske vadefugle er ankommet de seneste måneder, inden mange af dem snart vil drage videre.

Månedsskiftet september-oktober repræsenterer det overlap med ornitologiske yderpunkter i skikkelse af Afrikatrækkere, arktiske, højnordiske og russiske fugle, der får artsdiversiteten til at kulminere i Danmark. På denne tid får vi også besøg af et stigende antal sangfugle fra centrale dele af Sibirien. Det er arter som hvidbrynet løvsanger og fuglekongesanger, siger Michael Fink.

Vejret i den første del af oktober vil afgøre, hvornår og hvor hurtigt et stigende antal fuglearter spredes mere og mere i geografien, så den aktuelle høje artsdiversitet i Danmark daler.

En lun og stabil vejrperiode vil holde på mange trækfugle, mens regn og rusk vil give signal til et større opbrud.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »