Pil er en meget taknemmelig måde både at etablere remiser på, og samtidigt sikre et rigtig godt tilskud af foder til vildtet

Af Anders Bach, Nyvraa.dk

Når der skal plantes pil på dit terræn, så kan både 20, 40 og 60 cm stiklinger anvendes.

20 cm stiklinger bruges hovedsagligt i bearbejdet jord med et regulært såbed. De plantes helt i jorden så ikke de stikker ovenud. Efterfølgende er der mulighed for rækkepleje både mekanisk og kemisk.

40 og 60 cm stikinge bruges primært i braklagte arealer eller arealer, der allerede er beplantede med en anden form for beplantning.

Stiklingerne stikkes halvvejs i jorden så pilene har mulighed for at konkurrere med græs- og frøukrudtet.

Piletræer er ikke krævende med hensyn til jordbundsforhold. Enddog er de meget tolerante overfor for fugtige forhold.

Plantes de på et drænet areal, skal de gerne klippes ned med jævne mellemrum, for ikke at danne en pælerod, der kan gå ned i drænrørene og stoppe dem.

Plantes de på sandede arealer, kvitterer en etableret pilekultur gerne med en meter i højden, særligt hvis der vandes i en tør sommer i forhold til et ikke-vandet areal.

Plant pilene med en rækkeafstand så det vil være muligt at køre imellem rækkerne med en smal plæneklipper. Det kan jo vise sig, at ukrudtstrykket er så stort på et givent sted, at pilen bliver overhalet og kvalt af ukrudtet.

I et givent tilfælde vil tre gange klipning om sommeren med plæneklipperen være nok til, at pilen kan overleve og overhale ukrudtet.

Pasning af pilen

Efter et års vækst er det vigtigt at klippe pilene ned, for at opnå en buskning. Det giver et større bunddække og derved en bedre læeffekt.

I etableringsåret skyder en pilestikling op med et eller to skud. Hvis de herefter klippes tilbage skyder de året efter op med fem eller seks skud, som derved giver en tættere bevoksning, der tilmed kan konkurrere bedre med ukrudtet.

En remise med pil giver ikke bare dækning og foder – den kan også være flot i landskabet.

Klip pilene tilbage med enten en buskrydder eller en plæneklipper.

Pilen skal beskæres i frostperioden, hvor pilen ikke er i vækst.

Klip pilene så langt nede ved jorden som muligt.

For at bevare lidt dækning i remisen, kan man vælge et klippe én halvdel ned år et og resten år to.

For naturen og vildtets skyld, så undgå kemisk bekæmpelse af ukrudt imellem rækkerne. Nok vil piletræerne blive holdt lidt nede af ukrudtstrykket og måske være et år længere om at komme op i højden. Til gengæld får vildtet et godt bunddække med rige fødemuligheder.

Pilene bliver det første år mellem 80 og 150 cm alt efter plantetidspunkt, jordbundsforhold, ukrudtstryk og vildtbid.

Fyld stokerfyret med dine pil. Hvad mener vi med det? Pilen giver både vildt OG varme, da cirka 1 hektar høstet pilemark, der er optimalt passet og plejet, svarer til omkring 5.000 liter fyringsolie årligt ved høst i år 3 eller 4.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »