Ringduen er den mest almindelige due i Danmark og optræder i Danmark både som ynglefugl og trækfugl

Af Redaktionen

Ringduen (Columba palumbus) er den mest almindelige due i Danmark. Den har lillafarvet bryst og en hvid tegning på hals og vinger – resten af fjerdragten er i grålige farvenuancer.

Den er den største af de danske duer med en længde på omkring 41 centimeter og et vingefang på 75-80 centimeter. Ringduen kaldes også ofte for skovdue.

Ringduen kan i hundredevis invadere de marker, så snart høstmaskinerne med tunge vogne har sat kursen hjemad

Ringduens udbredelse

I Danmark yngler ringduen over alt. Nogle af de danske duer trækker til vinterkvarterer i Sydvesteuropa, mens nogle bliver i landet, hvor de samler sig i flokke sammen med trækgæster fra Skandinavien.

Ringduen findes desuden i næsten hele Europa samt i det vestlige Asien og Nordafrika.

Levevis

Ringduen kan yngle, hvis bare der findes et træ, hvor den kan bygge sin rede. Den er mildt sagt en elendig redebygger. Nogle få kviste mellem et par grene, er oftes hvad der præsteres. Af samme grund falder mange reder med æg eller unger da også ned. De lægger ikke mere end 2 æg hver gang. Til gengæld har de en meget lang yngleperiode med mange yngleforsøg.

Alt efter hvor koldt det er, kan yngleperioden starte så tidligt som i februar og slutte så sent som i oktober.

Føden består primært af forskellige plantedele som frø og friske skud, blade og knopper. De kan dog også tage insekter og andre smådyr. De søger føde både på jorden og i træerne.

I de år hvor der er mange bog i skoven, ses de store vinterflokke ofte i skovbunden, men ellers søger de mest føde på markerne.

Duer har en særlig udposning på spiserøret, hvor de i yngletiden producerer noget man kalder duemælk. I de første dage fodres ungerne udelukkende med dette, da det er meget næringsrigt.

Beskyttelse

Der er jagttid på ringduen. I jagtsæsonen 2016/17 blev der nedlagt i alt 193.031 ringduer i Danmark.

Kilde: Miljøstyrelsen

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 131)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »