Selv om en vådeskudsulykke med dødelig udgang som den i Nordsjælland i november, er dybt tragisk, så er ulykkesfrekvensen ved jagt i Danmark dog ringe, idet der til Dansk Jagtforsikring A/S årligt anmeldes 75-80 person-, ting- og hundeskader

Af Redaktionen

Selv om blot én vådeskudsulykke med dødelig udgang som den i Nordsjælland 21. november, hvor en 40-årige jæger blev dræbt af et skud på kloshold, da en jagtdeltager havde sat patroner i sin haglbøsse og var i færd med at lukke våbnet, er dybt tragisk, så er såvel vådeskudsulykker med dødelig udgang som alvorlige personskader, forårsaget af skud under jagtudøvelse uden dødelig udgang, heldigvis ikke hverdagskost under jagt med hverken hagl eller kugle i Danmark.

Til Dansk Jagtforsikring A/S, som alle danske jagttegnsindehavere er omfattet af med en præmie på 30 kroner om året, der betales sammen med jagttegnet, anmeldes årligt mellem 75 og 80 person-, hunde- og tingskader. – Siden advokat Michael Visby i 2006 overtog administrationen af Dansk Jagtforsikring A/S efter advokat Ditlev Wad, har vi heldigvis kun fået anmeldelse om to dødsulykker ved jagt, og foruden den ved Ølstykke i Nordsjælland i november 2010 er der tale om en vådeskudsulykke med dødelig udgang i Tyskland i 2008, siger sekretær Ingelise Calum, Dansk Jagtforsikring A/S, til Netnatur.dk.

Mangeartede skader

Årligt sker der som følge af skud under jagt op imod en halv snes personskader. I indeværende jagtsæson er der indtil videre anmeldt ni skader, og ifølge Ingelise Calum drejer de sig om alt fra tinitus til, at jægere er blevet ramt af hagl på arme, ben, kroppen og i ansigtet. De fleste er dog af mindre alvorlig karakter.

Hundeskader sker der betydeligt flere af, desværre også med dødelig udgang. Desuden vejer tingskader tungt, og der er tale om alt fra skader på et tag som følge af, at en forendt and er faldet ned på det til haglskader på vinduesruder, biler, campingvogne og traktorer. Dansk Jagtforsikring A/S har endog fået anmeldelse om haglskade på en motorsav, som af uoplyste årsager har befundet sig i skudretningen.

De fleste tingskader er dog beskedne og beløber sig ifølge Ingelise Calum til beløb mellem 1.400 og cirka 5.000 kroner. Men som en hovedregel dækker Dansk Jagtforsikring A/S naturligvis ikke selvforskyldte skader. Selv om ethvert uheld, men naturligvis mest de, der involverer mennesker, er dybt tragiske og beklagelige, så er ulykkesfrekvensen heldigvis yderst beskeden, når en frekvens på 75-80 skadesanmeldelser holdes op imod det antal skud, der årligt afgives under jagt med hovedvægt på selskabsjagt med hagl med flere deltagere.

Mens det er forholdsvis enkelt at få overblik over det antal haglpatroner, der kommer til Danmark via de autoriserede kanaler, så er det til gengæld ukendt, hvor mange skud der bliver afgivet under jagtudøvelse.

Hvis man som laveste fællesnævner tager udgangspunkt i ”treskudsreglen”, som byder danske jægere at være så godt skydende, at der højest bruges tre skud pr. nedlagt stykke vildt, så medgår der altså minimum 7,5 millioner skud til et årsjagtudbytte på cirka 2,5 millioner stykker vildt.

Selv om 7,5 millioner skud utvivlsomt ligger i underkanten af det antal haglskud, der bliver afgivet under jagt, og der hertil skal lægges summen af skud med kugle, så understøtter størrelsesordenen alligevel hovedindtrykket af en lav skadesfrekvens, holdt op imod det betydelige antal skud, der rent faktisk afgives under jagt med flere deltagere i Danmark.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »