Socialdemokratiet stoler på, at regeringens flytning af Miljøstyrelsen til Odense vil sikre fagligheden, mens Ida Auken, Radikale mener det ligner en håndgranat i miljøområdet

Af Redaktionen

Rød blok udtrykker overfor Altinget.dk delte meninger om regerings beslutning om at flytte Miljøministeriets cirka 440 arbejdspladser til Odense.

”Jeg tror, at man er nødt til at holde fast i, at det er ministerens ret at designe organisationen. Jeg vil overlade motivfortolkningen til andre,” siger Christian Rabjerg Madsen til Altinget.dk, som har undersøgt rød bloks holdning til flytning af Miljøstyrelsen til Odense

”Det er min forventning, at regeringen har gjort sit arbejde ordentligt. Og at regeringen har vurderet, at det kan ske, uden at det går ud over fagligheden.”

Det udtaler Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, til Altinget, som dog hos det Radikales miljøordfører konstaterer en helt anden stemning.

”Det ligner, at Lars Løkke og Esben Lunde Larsen har kastet en håndgranat ned i miljøområdet. Det ligner et målrettet angreb på miljøpolitikken.”

Sådan lyder det fra den tidligere miljøministerier, som bl.a. frygter, at flytningen kan føre til tab af gode medarbejdere.

Der kan læses mere om Rød bloks holdning til flytningen på Altinget.dk

Herunder bringes pressemeddelelse, som den 17. januar 2018 varslede den omtalte flytning.

Ida Auken mener ifølge Altinget.dk, at der udestår et oprydningsarbejde på miljøområdet, hvis rød blok vinder magten ved næste valg

Miljøstyrelsen skal flytte til Odense

Regeringen har offentliggjort sin plan for yderligere flytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”. I Miljø- og Fødevareministeriet skal Miljøstyrelsen flytte til Odense, og Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening overføres til departementet.

17. januar 2018

Regeringen har besluttet at flytte 4.024 statslige arbejdspladser til andre lokaliteter i Danmark. I Miljø- og Fødevareministeriet skal Miljøstyrelsen flytte til Odense, og samtidig overføres Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening til departementet.

Det betyder, at cirka 440 arbejdspladser skal flyttes til Odense, mens cirka 150 arbejdspladser flytter til departementet. I alt har Miljøstyrelsen 950 arbejdspladser over hele landet.

Endvidere skabes grundlag for at flytte Miljømærkesekretariatet med cirka 24 arbejdspladser fra København til Løgstør.

– Jeg er glad for, at Miljø- og Fødevareministeriet endnu en gang flytter mange arbejdspladser fra København og ind i landet. Statslige arbejdspladser tilhører hele Danmark. Det giver også rigtig god mening, at et ministerium, der beskæftiger sig med natur, landbrug, fødevareproduktion og miljø er rigt repræsenteret i hele landet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I Miljø- og Fødevareministeriet er der i alt 4.300 medarbejdere. Med Miljøstyrelsens flytning fra København til Odense vil andelen af arbejdspladser udenfor København stige fra 58 procent til 68 procent.

Ministeren besøger Odense

– Jeg besøger allerede i dag Odenses borgmester for at tale med ham om den kommende store statslige arbejdsplads i byen. Det er regeringens forventning, at det både for hele Fyn og Syddansk Universitet vil være en stor fordel at få så mange nye højt specialiserede arbejdspladser, siger Esben Lunde Larsen.

Miljøstyrelsen indsamler blandt andet viden og data om miljøpåvirkninger og følger udviklingen i miljøtilstanden. Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder samt tilsynet med kommunale affaldshåndteringsanlæg.

Miljøstyrelsen godkender pesticider, import og eksport af affald og kontrollerer, at regler om kemiske stoffer i kosmetik, legetøj og andre produkter overholdes.

Desuden sikrer Miljøstyrelsen, at danskere til enhver tid har nem og hurtig adgang til miljøviden og dokumenterer miljøinitiativers økonomiske konsekvenser for samfundet ved hjælp af miljøøkonomiske analyser.

Miljømærkesekretariatet har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkesekretariatet er en selvstændig enhed hos Dansk Standar

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »