Den danske rævebestand er “Næsten Truet”. Det fremgår af Den danske Rødliste

Af Redaktionen

Under den seneste jagttidsforhandling i Vildtforvaltningsrådet blev husmåren fjernet fra oversigten over jagtbare danske vildtarter. Fremover kan den kun reguleres jfr. de bestemmelser, der gælder for dette.

I dele af det danske jagtmiljø ytres der frygt for, at ræven kan blive den næste art, der opnår permanent fredning, da arten allerede optræder på Den danske Rødliste som Næsten Truet. Læs mere: Rødliste ræv

På hjemmesiden nævnt i link herover kan man bl.a. læse:

“Tilbagegangen er pågået/pågår over en tidsramme på 10 år eller 3 generationer, som strækker sig over både umiddelbar fortid og nær fremtid.”

Begrundelsen for udviklingen bunder i vildtudbyttestatistikken og Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger.

Årsagen til faldet i rævebestanden er ikke klarlagt, men skyldes bl.a. en epidemi af hvalpesyge, der reducerede den jyske rævebestand markant i 2012. Den jyske bestand har siden været stigende, men vildtudbyttet er endnu ikke oppe på niveauet før 2012.

Faldet i bestanden skønnes dog at være mindre end faldet i vildtudbyttet, men Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger på udvalgte naturrige lokaliteter indikerer en svagt faldende tendens for ræv, oplyses det på nævnte hjemmeside.

Selv om hvalpesyge og ræveskab har reduceret regionale bestandene, ser der jfr. kilden til denne opdatering ikke ud til, at rævebestandene har været i stand til at genvinde niveau fra før sygdomsudbruddene.

I 1990´erne faldt rævebestanden i Jylland på grund af ræveskab og det jyske vildtudbytte blev reduceret med næsten 50%. Rævebestanden på Sjælland blev ramt af ræveskab i starten af 2000´erne, men her er et tilsvarende markant fald ikke oplevet i vildtudbyttet. Ræveskab forekommer stadig i bestandene i Jylland og på Sjælland. Kilde: Den danske Rødliste.

Blandt de trusler, der påvirker rævebestanden, nævnes:

  • Efterstræbt
  • Ændret arealanvendelse – Ændret landbrugsdrift
  • Fjernelse af substrat og værtsplanter – Kratrydning
  • Andet – Øvrige landbrugspåvirkninger
  • Fjernelse af substrat og værtsplanter – Renafdrift
  • Fjernelse af substrat og værtsplanter – Afskovning
  • Bestandstab – Jagt/Indsamling – Forfølgelse
  • Stokastiske hændelser – Rekreative aktiviteter
  • Stokastiske hændelser – Forstyrrelser generelt
  • Bestandstab – Tilfældige dødsfald – Forgiftning

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »