Når rørdrummen om foråret synger sin ”sang”, den såkaldte pauken, lyder det, som når man puster i en tom flaske. Rørdrummens pauken kan høres flere kilometer væk

Af Redaktionen

Rørdrum (Botaurus stellaris) forekommer som ynglefugl hovedsagelig i Vejlerne, ved Maribo-søerne og langs den jyske vestkyst.

Det er en meget særpræget fugl i hejrefamilien. Den adfærd er også meget speciel, hvis den bliver forstyrret, i den så holder krop og hoved helt lodret, og på denne måde faktisk bliver usynlig i rørskoven. Af samme årsag er det også sjældent, at man ser denne fugl, da den virkelig er en mester i at “forsvinde”.

En del rørdrummer synes at være trækfugle, som vender tilbage til yngleområdet fra slutningen af januar, men en del forsøger også at overvintre i Danmark.

Arten er i fremgang i Danmark, hvor der yngler mere end 200 par rørdrum.

Levevis

Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb. Det er vigtigt at disse tagrørsskove er uforstyrrede i perioden februar til august.

Rørdrum er en territoriehævdende art, der kræver et territorium på omkring 7 til 20 hektar.

Fisk, frøer og salamandre er rørdrums foretrukne fødeemner.

Da rørdrum bygger rede i rørskoven, er det vigtigt, at rørskoven omkring reden er under permanent vanddække for at hindre rovdyr i at kunne nå frem til reden og få fat i æg eller unger.

Hvad kan hjælpe rørdrum?

Man kan hjælpe rørdrum ved at undlade at færdes i nærheden af ynglestedet i månederne februar til august.

Genopretning af tidligere vådområder vil ligeledes gavne arten. Det kan eksempelvis være en hævning af vandstanden og genetablering af rørskoven.

For at fastholde rørskoven som rørskov, så den ikke efterhånden gror til i pilekrat og lignende, kan man regelmæssigt skære rørene af og fjerne dem samtidigt med at vedplanterne fjernes.

Tagrørene må kun høstes i perioden 1. november – 29. februar.


Følg Netnatur.dk og FugleApp på facebook.
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder i fremtiden.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »