EU har forlænget godkendelsen af 8 aktivstoffer, som bruges i rottegift. Godkendelsen gælder til og med 2024

Ved en skriftlig afstemning har EU’s medlemslande netop besluttet at 8 aktivstoffer fortsat kan bruges i rotte- og musegift. Stofferne lever ikke om til EU’s godkendelseskrav. De er giftige, skadelige for mennesker og spreder sig til miljøet, men de er blevet forlænget i mangel af bedre. Alternativet er, at man ikke kan bekæmpe rotter effektivt. Og derfor har EU accepteret en forlængelse.

Fokus på giftfri bekæmpelse

Der er stor interesse i bekæmpelsesmiddel-industrien for at udvikle nye metoder til rottebekæmpelse, og her er der især fokus på giftfri metoder som f.eks. fælder og forebyggelse.

Miljøstyrelsen har desuden et partnerskab med rottebekæmperne som netop arbejder med alternativ bekæmpelse og med at udbrede viden om giftfri metoder til kommuner og bekæmpere. Men endnu er det ikke bevist, at man kan klare sig uden gift.

Selvom EU har godkendt de 8 stoffer, er forlængelsen fulgt af nogle anvendelsesbegrænsninger. Det handler f.eks. om, at stofferne ikke må bruges ligeså intensivt som tidligere.

Det er alene de såkaldte aktivstoffer, som får forlænget tilladelse, og Miljøstyrelsen skal stadig vurdere nye produkter, ligesom styrelsen nu, på baggrund af de nye krav, vil gå i gang med at revurdere de produkter, som allerede er på markedet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »