Ny handlingsplan for bekæmpelse af rotter, sætter ind på en række områder. Læs de 17 punkter her

Af Miljø- og fødevareministeriet 

Styrket forebyggende indsats

Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer
Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer
Styrket indsats ved vildtfodringspladser

Mere effektiv rottebekæmpelse

Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner
Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse
Bedre datagrundlag
Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift
Udvidet adgang til fuld rotteautorisation
Udenfor kommunal åbningstid

Administrative lettelser

Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg
Mere målrettet tilsyn med landbrug
Administrativ lettelse for sikringsordninger

Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler

Ny strategi for at undgå resistens
Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift
Mulighed for gasning af rotter
Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning
Adgang til dispensation for brug af rottegift

Del gerne artiklen hvor du ønsker...