Flest røde glenter og havørne er slået ihjel af ulovlig gift de sidste ti år. Men kongeørn, tårnfalk og musvåge er også blevet dræbt

Af Knud Flensted og Uffe Rasmussen, dof.dk

Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) over drab på fugle med ulovlig gift.

Den majestætiske store havørn og den elegante naturens skraldemand, rød glente, er de arter, der mest bliver ofre for ulovlig gift i den danske natur.

11 røde glenter og 8 havørne er fundet døde af ulovlig gift de sidste ti år.

Foto: Knud Flensted/DOF

Det viser en opgørelse over sager om forgiftning, som DOF har lavet.

Også fem tårnfalke og tre musvåger er på listen.

DOF’s liste indeholder alene de sager, hvor DTU Veterinærinstituttet har fundet ulovlig giftstoffer som cabofuran eller parathion i døde fugle eller dyr, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

I alt har der været 27 tilfælde om forgiftning eller forsøg på det fra 2008 til 2017, som DOF har kendskab til.

Tallene viser kun toppen af isbjerget, da mange døde rovfugle enten ikke bliver fundet eller sendt til undersøgelse hos DTU, siger Knud Flensted.

Han opfordrer alle, der finder døde rovfugle, til at tage foto og/eller video og kontakte DOF, politiet og Miljøstyrelsen.

Trusler mod rovfuglene er også ulovlige rovfuglefælder og decideret neskydning, sager, som ikke er omfattet af opgørelsen.

Alle rovfugle er totalfredede.

Find listen som pdf

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »