En musvåge samt en duehøg er blevet forgiftet med nervegiften Carbofuran ved Tønder. Sagen er nu anmeldt til politiet

Af Miljø- og Fødevareministeriet

Den 22. november 2019 gjorde en borger et bemærkelsesværdigt fund  i Gallehus Skov, som ejes og drives af Schackenborg Gods.

En musvåge og en duehøg lå døde på trods af, at de ellers var i fin foderstand. Fuglene blev indsendt til undersøgelse hos Center for Diagnostik DTU.

Carbofuran igen igen

Undersøgelserne viste, at fuglene var blevet forgiftet med nervegiften Carbofuran, som ellers har været forbudt anvendt i EU siden 2008. Med udlæggelse af Carbofuran risikerer man ikke kun at skade rovfugle, men også mennesker og hunde, der uforvarende kan komme i kontakt med giften.

Alle rovfugle er totalfredede i Danmark. Duehøgen er desuden beskyttet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

Det er ikke første gang, at rovfugle udsættes for ulovlig efterstræbelse, for under et år siden blev en havørn f.eks. skudt på Lolland, og tidligere er andre rovfugle fundet forgiftet med Carbofuran eller Parathion.

LÆS OGSÅ: GIFTDRAB PÅ ROVFUGLE BØR STRAFFES HÅRDERE

Miljøstyrelsen har siden 2017 haft et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Center for Diagnostik DTU om sager, hvor der findes forgiftede og på anden vis ulovligt efterstræbte rovfugle.

I forbindelse med almindelige tilsyn af veterinære forhold på fasanudsætningspladser, kontrolleres der også for f.eks. udlagte fugle eller andre mistænkelige forhold.

Miljøstyrelsen har meldt sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »