De danske ulve er skrevet i mandtal og forskerne frigiver nu status over antallet af de danske ulve

Af Redaktionen

Fire hanner samt parret i Ulfborg og deres seks hvalpe udgjorde den danske bestand af ulve i årets sidste måneder.

Det viser et netop udgivet statusnotat fra Naturhistorisk Museum, Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Hvert kvartal samler de observationer og genetiske spor som et led i overvågningen af de danske ulve.

Forskerne vurderer i notatet ud fra observationer, billeder fra vildtkameraer og dna-prøver, at der i perioden 1. oktober-31. december 2019 har befundet sig seks voksne ulve og seks hvalpe i Danmark.

Tallet er behæftet med den usikkerhed, at ulve kan vandre over lange distancer, og have opholdt sig i Danmark en kort tid, uden at der er fundet spor efter dem.

I efteråret formodede forskerne, at én af ungerne i det vestjyske ulvekobbel var død i løbet af sommeren, da der i forbindelse med flere længerevarende iagttagelser af de selvstændige hvalpe igennem september kun sås fem unger og der samtidig kun optrådte fem unger på billedmateriale fra vildtovervågningskameraer sammen med de voksne ulve.

Ud fra de seneste DNA-spor indsamlet henover vinteren, er seks forskellige dna-profiler af unger af Ulfborgparret blevet identificeret.

Det viser at alle seks hvalpe fortsat var i live i 4. kvartal.

En række frivillige samler for www.ulveatlas.dk prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.

Der kan også findes DNA i spytprøver fra nyligt nedlagt bytte, hvor der er mistanke om, at en ulv har været på spil. Prøver i forbindelse med angreb på husdyr indsamles af Naturstyrelsen på vegne af Miljøstyrelsen. Som alle andre sportegn fra ulv eller formodet ulv registreres alle prøver med DNA-spor fra ulv af Naturhistorisk Museum med oplysninger om prøvetype, indsender, dato og findested.

Hvis prøver indeholder DNA fra ulv, forsøges dyrets køn og individidentitet fastslået ud fra DNA fra cellekerner.

Bestemmelse af køn og individ foretages ved hjælp af henholdsvis to kønsmarkører (X- og Y-kromosom) og 13 mikro-satellitmarkører, som hver især udviser genetisk variation og som på tværs af alle markører udgør en unik DNA-profil (genotype), som identificerer den enkelte ulv.

Da det er de samme genetiske markører, som anvendes til analyse foretaget på Senckenberg Research Instituttet i Tyskland og Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, kan en identificeret ulv spores i det Centraleuropæiske ulveregister, og på den måde kan forskerne bestemme for eksempel ulvens fødested, vandringer og slægtskab med andre ulve.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »