Er især kendt for sit sorte råvildt, men dette udgør kun en mikroskopisk del og når det gælder bukkejagt og afskydning af råvildt i almindeligherd er Tyskland en sværvægter i Europa

Med en afskydning i 2019-2020 af råvildt på over 1,2 millioner styk er Tyskland en sværvægter i Europa, og lægger man over 882.000 nedlagte vildsvin til, så nedlægges der af disse to vildtarter 2.108100 styk, der således overstiger hele det danske jagtudbytte i 2019-2020 på 1.795.781 styk. Bayern fører med det største udbytte af råvildt på 338.418 styk.

Tekst og foto: Henning Kørvel

Mens jagtudbyttet af råvildt i Danmark er gået over 40.000 ned siden 2009-2010, hvor bestanden toppede, så stiger det til gengæld i nabolandet mod syd. I Tyskland blev der i 2019-2020 således nedlagt 1.226169 stykker råvildt mod 1.153073 stykker i 2009-2010.

Af delstaterne tegner Bayern sig for det største udbytte, nemlig 338.418 stykker nedlagt råvildt, og på andenpladsen kommer Baden-Württemberg med 134.869, Niedersachsen på tredjepladsen med 134.321 og Nordrein-Westfalen som nummer fire med 105.094 stykker, mens Berlin blot mønstrer 422 stykker nedlagt råvildt.

I modsætning til Danmark har Tyskland været forskånet for større dødsfald og dyk i råvildtbestanden på grund af sygdom, som herhjemme har fået navnet ”Den fynske råvildtsyge”, fordi sygdommen startede i 2001 på Fyn, og sidenhen har bredt sig til andre dele af landet.

Jagtudbyttet i Danmark toppede i 2009-2019 med godt 133.000 styk og er nu nede på 87.817, hvor det året før lå på 93.477. I Danmark var der i 2019-2020 177.103 aktive jagtudøvere.

I Tyskland, hvor der bor over 82 millioner mennesker, udøver ”kun” 338.580 af disse jagt på et areal på 320.900 kvadratkilometer.

I hver af delstaterne Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen og Nordrein-Westfalen nedlægges der således mere råvildt end i hele Danmark, og det er derfor forståeligt, at danske jægere navnlig i Jylland har fået kig på Tyskland som jagtland, mens mange danske jægere øst for Storebælt drager til Sverige for ikke kun at jage råbukke, men også vildsvin.

Jagtudbytte på over 4,3 millioner stykker vildt

Lægger man 882.231 nedlagte vildsvin (2019-2020) i Tyskland til jagtudbyttet af råvildt, så når jagtudbyttet af disse to vildtarter op på 2.108100, der er større end det totale danske jagtudbytte.

Jagtudbyttet af vildsvin er steget eksplosivt i Tyskland, hvor der i 2009-2010 blev nedlagt 440.354 vildsvin, hvilket er ensbetydende med, at udbyttet næsten er fordoblet i løbet af 10 år, hvilket indirekte er årsagen til det danske vildsvinehegn på grænsen mellem Danmark og Tyskland, der af hensyn til afrikansk svinepest skal holde vildsvin på den tyske side af grænsen.

Medregnet de øvrige vildtarter udover råvildt og vildsvin, hvilket vil sige 77.182 stykker kronvildt, dåvildt: 68.211, muflon: 7.227, gemser: 4.641, harer 230.945, vildkanin: 88.712, vildænder: 277.158, agerhøns: 1.877, skovduer: 403.567, skovsnepper: 8.442, ræve: 454.084, grævlinger: 88.896, mårhunde: 33.400, vaskebjørne: 202.293, bæverrotte: 88.197, gæs: 111.944 og 108.081 fasaner, når det samlede jagtudbytte i Tyskland i 2019-2020 op på 4.361266.

Også hvad medlemmer af Deutscher Jagdverband angår, ligger Tyskland lunt i svinget, idet 286.076 ud af de 338.500 jagttegnsløsere, der gik på jagt i landet i 2019-2020, var medlem af det tyske jægerforbund.

Kun godt 52.000 står altså uden for forbundet, og fordi mange udlændinge, blandt andet danske jægere jaget i Tyskland, som ikke er interesseret i at være medlem, kan det sluttes, at den tyske opbakning til landets jægerforbund således er klart større end den danske opbakning til Danmarks Jægerforbund, som går tilbage, hvilket forklares med ”trenden i tiden”, mens andre grønne organisationer som Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening går frem.

En sort råbuk som den, Henning Kørvel har nedlagt, udgør en mikroskopisk del af råvildtudbyttet i Tyskland på godt 1,2 millioner.

Tyskerne nedlægger godt 230.000 harer. I 2019-2020 blev der i Danmark skudt 36.644 harer.

I lighed med Danmark har Tyskland især i landets nordlige del problemer med bramgæs, og i Tyskland nedlægges der cirka 112.000 gæs.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »