Jagttid: Ingen jagttid – Se dog lokale jagttider

I Danmark forekommer sædgås kun som trækfugl.

Trækgæsterne kan inddeles i to trækbestande, nemlig de sædgæs der trækker til Nordvestjylland på vej til vinterkvarterene i England, og de gæs der er på vej til vinterkvartererne i bl.a. Holland, gør ophold i den østlige del af Danmark.

I milde vintre bliver mange af sædgæssene dog i Danmark.

I Nordvestjylland ankommer fuglene i begyndelsen af oktober, mens fuglene på Øerne først ankommer i december.

I marts raster sædgæssene igen i Danmark, inden de flyver nordpå til ynglestederne, der strækker sig fra det nordlige Skandinavien til Vestsibirien.

I nogle vintre er antallet af sædgæs i Danmark op til 30.000.

LÆS OGSÅ: Sædgåsen – vintergæst i både øst og vest

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »