Hvor store er de problemer, som lystfiskere oplever med sæler i Karup Å og andre åer, som løber ud i Limfjorden. Det forsøger Miljøstyrelsen at blive klogere på

Af MST

Miljøstyrelsen har først i marts 2018 haft dialogmøde med interessenter om sæler i Karup Å og andre åer med udløb i Limfjorden.

Der var fokus på sæler i Karup Å, da Miljøstyrelsen mødtes i slutningen af februar med en række interessenter og de jyske kommuner, som ligger ud til Karup Å.

Formålet med det velbesøgte møde var at skabe et overblik over de problemer, som især lystfiskere og fritidsfiskere oplever med sæler i Karup Å og andre åer, som løber ud i Limfjorden.

På mødet blev der redegjort for den oplevede stigning i antallet af sæler, især i Karup Å, og hvilken konsekvens stigningen risikerer at få på ørred-fiskeriet.

Bekymringen går på, at sælernes tilstedeværelse går ud over den berømte ørredbestand, der er et resultat af over 40 års arbejde med udsætninger, vandløbsrestaurering m.m.

Lystfiskerne har i 2017 oplevet en nedgang i interessen for at tage til Karup Å og fiske – i form af afbestilte rejser og færre som har indløst fisketegn.

Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet fik mange nyttige informationer med hjem fra mødet og er nu i dialog om udfordringerne med sælerne.

Der er behov for at få dokumenteret omfanget af den skade, som sælerne udgør for fiskebestandene i åen, og der skal dannes et overblik over, hvordan de forskellige interessenter kan bidrage til løsningerne – f.eks. ved at hjælpe med dataindsamling.

Deltagerne på mødet var: Lystfiskerforeninger og fritidsfiskere fra lokalområdet og fra landsplan, Holstebro Kommune, Viborg kommune, Herning kommune, Ikast-Brande kommune og Skive kommune. Derudover deltog Limfjordsrådet, Aarhus Universitet, DTU Aqua, Udenrigsministeriets fiskeripolitiske afdeling, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

%d bloggers like this: