Miljø- og fødevareminister indkalder til møde omkring sæler i vandløb, da der skal ses på muligheden for at regulere sæler som generer fisk og lystfiskere

Af Miljø- og fødevareministeriet

Når spættede sæler fra Limfjorden svømmer op i Karup Å og Storåen for at søge føde, kan det nemt ske, at sælerne og åens lystfiskere går efter de samme fisk.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kan godt forstå, at lystfiskere bliver bekymrede, når de ser sæler svømme rundt i de vestjyske åer. Derfor har han bedt Miljøstyrelsen om at indkalde lystfisker- og fritidsfiskerforeninger, Holstebro Kommune og andre interesserede kommuner til møde for at få belyst problemets omfang.

– Det er nyt for mig, at sæler volder problemer for lystfiskere i Karup Å og Storåen. Derfor har jeg bedt Miljøstyrelsen om at komme med forslag til løsninger, herunder at se på mulighederne for at udvide adgangen til regulering af sæler. Som første skridt i den proces har jeg bedt Miljøstyrelsen invitere lystfiskere og Holstebro Kommune til et møde, hvor vi kan få belyst problemet nærmere, siger miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1651624331554741

Holstebro Kommune har i et brev bedt ministeren om at hjælpe med at undersøge og belyse konsekvenserne af, at sælerne bevæger sig op i åerne og de deraf afledte effekter på fiskebestandene.

Lyst- og fritidsfiskere kan normalt ikke få tilladelse til at regulere sæler, da de ikke har en såkaldt væsentlig erhvervsmæssig interesse i deres fiskeri. Spættet sæl er beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

Venstres medlem af miljøudvalget, Thomas Danielsen, er glad for at der bliver kigget på mulighederne for at begrænse sælskaderne.

Der er i mange år blevet gjort et stort arbejde for at fremme bestanden af særligt laks i de vestjyske åer. Det vil være trist, hvis de investeringer bliver til sælføde, siger jagtordfører Thomas Danielsen.

Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at se på forvaltningen af sæler. I den forbindelse har ministeren bedt Miljøstyrelsen om også at undersøge, om det vil være muligt at justere på de gældende regler i forhold til regulering.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »