Torsdag samles en lang række foreninger til et møde hvor skarven ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å er på dagsordenen

Af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet har de seneste par år stået for et projekt med Skjern Kommune og DTU Aqua som partnere, hvor der afprøves forskellige redskaber, som skal minimere den negative påvirkning, som skarven har på fiskebestandene i Skjern Å.

Her gælder det om at finde de mest effektive redskaber til at skræmme skarvene fra Skjern Å væk.

Mange deltagere

En række erfaringer fra projektet vil blive præsenteret torsdag den 12. oktober på et møde.

Det er Miljøstyrelsen, som er arrangør af mødet, hvor en række repræsentanter fra foreninger af lystfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere, lokale jægersammenslutninger, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening samt Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner, vil deltage.

Mødet handler overordnet om, hvordan skarven forvaltes ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å og balancen mellem hensyn til fiskeriinteresser og det øvrige fugleliv.