Bison, bæver og sæl. Der er mange muligheder for at møde Danmarks vilde dyr på en safari til statslige naturområder

Af Miljøstyrelsen

Du behøver ikke sidde mange timer i en flyver for at få et glimt af vilde dyr eller tage på safari. Faktisk er der flere steder i sommerdanmark, hvor du kan se pelsede pattedyr boltre sig til lands og til vands.

Fem vilde dyreoplevelser på statens naturområder

Bisoner
Den europæiske bison blev i 2012 genudsat i Almindingen på Bornholm som forsøg på at skabe en mere mangfoldig natur.  Med deres græsning, gnav, rumsteren og tramp skaber bisonerne en dynamik i skovens planter, træer og jordbund, som giver levesteder til flere arter af planter, dyr og fugle. Samtidig får både bornholmere og turister en spændende naturoplevelse, og Danmark hjælper med at passe på en truet dyreart.

Bævere
I 1999 blev der sat 18 bævere ud i Klosterheden i Vestjylland. Siden er bestanden mere end tidoblet, og i dag lægger området vandløb til Danmarks største bestand af bævere. Siden er der også udsat bævere flere steder i Nordsjælland, og der er således rig mulighed for at opleve Danmarks største gnaver, der kan blive op til 1,35 meter lang.  Bæverens levevis er med til at skabe naturlig dynamik og variation i form af træfældninger og ændringer af vandløb.

Kronhjorte
En af landets største bestande af kronvildt findes i Oksbøl Krondyrreservat i Blåvandhuk. Reservatet rummer en af de stærkeste kronvildtstammer i landet, og dyrene herfra kan genetisk spores tilbage til de oprindelige krondyr, der indvandrede til landet efter istiden.  Danmarks største landlevende pattedyr kan opleves i varieret skov- og klithedelandskab på mere end 16.000 hektar, hvor afvekslingen mellem skove og åbne vidder giver krondyrene optimale betingelser. Du kan blandt andet også opleve kronhjorte i Jægersborg Dyrehave ved København, Slotved Skov i Vendsyssel og Haderslev Dyrehave.

Sæler
Avnø er Sjællands bedste sted at opleve spættet sæl fra kysten. Tag en god kikkert med og gå til kysten. Sælerne ligger på et stenrev midt i Avnø Fjord, cirka 800 meter fra kysten. Her yngler de, parrer sig, fælder pels og hviler sig mellem jagten på fisk. På en god dag kan man tælle over 150 sæler på stenene.
Du kan også få det helt store overblik fra det gamle kontroltårn, hvor du med den kraftige kikkert på balkonen kan se mange fugle og sælerne som grå silhuetter.

”Vilde” heste
Sydlangelands absolut største seværdighed er de mange frilevende heste. I området mellem Dovns Klint i syd og Søgård i nord lever en flok på omkring 60 heste i alle aldre helt på egne betingelser. Hestene af racen exmoor-pony klarer sig selv året rundt med minimal menneskelig indblanding. Hestene udfolder derfor deres naturlige adfærd med et indbyrdes hierarki. Det er meget få steder, man har mulighed for at opleve heste som flokdyr med førerhingst og førerhoppe, der styrer flokkens færden. Hestene går ude hele året og finder selv deres føde.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »