På grund af den stigende trussel af den stadigt fremadrykkende Afrikanske svinepest (ASP), skal der gennemføres ændringer i den tyske jagtlov

Af Redaktionen

Dette udtalte den tyske landbrugsminister Robert Habeck (De Grønne) efter et topmøde om ASP den 12. januar i Kiel.

Repræsentanter fra både landbrug, jagt, dyre- og naturbeskyttelse samt indenrigsministeriet, politiet og kommunale foreninger deltog i mødet.

På mødet var der stor enighed om, at risikoen for ASP i vildtsvinebestanden skal reduceres. Derfor vil man blandt andet lempe jagtloven, således at brugen af kunstigt lys bliver tilladt. Derudover skal landmændene sørge for, at det bliver muligt at skyde vildsvin i markerne. I modsat fald vil man afskaffe forpligtelsen til at erstatte markskaderne for den person, som har jagtretten i det pågældende område.

I naturreservater skal jagt tillige være tilladt på vildsvin, dog under visse forhold.

Ved årets udgang var der i alt testet omkring 1.500 prøver fra vildsvin, men de var dog alle negative for Afrikansk svinepest, oplyser Wild und Hund.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »