Med øjeblikkelig virkning har Danmarks Jægerforbund tegnet en ulykkesforsikring for landets mange schweisshundeførere.

Schweisshundeførerne kan atter eftersøge skadet vildt uden at skulle spekulere over, hvordan de er forsikret, hvis de under eftersøgning brækker et ben eller på anden måde kommer til skade. Jægerforbundet har besluttet – med omgående virkning – at tegne en ulykkeforsikring for landets schweisshundeførere. ”Forsikringen dækker hundeførernes personskade under eftersøgning og træning samt under transport og ved afgivelse af skud”, skriver Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Dermed er der skabt ro over den diskussion, som urolige og frustrerede schweisshundeførere rejste her på nettet i sidste uge. – For at skabe 100% klarhed over forsikringsforholdene, har Danmarks Jægerforbund i første omgang betalt for ulykkesforsikringen – det er dog en udgift, som vi mener Skov- og Naturstyrelsen skal dække, oplyser Ole Roed, formand for Danmarks Jægerforbund og formand for Schweissregistret.

Det er Danmarks Jægerforbund, som efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen står for den praktiske administration af det danske schweissregister. En opgave som Jægerforbundet, ifølge Netnatur.dk’s oplysninger, modtager ca. 550.000 kroner for årligt.

Men da det ikke kun er jægere, der anvender de danske schweisshundeførere tyder det på, at hundeførerne har været gidsler i en politisk uklarhed om hvem der skal påtage sig det overordnede forsikringsmæssige ansvar såfremt en hundefører pådrager sig en eller anden grad af invaliditet under en eftersøgning på et skadet stykke vildt. Men nu er denne usikkerhed vendt til sikkerhed. ”Der vil nu blive udarbejdet en pjece som tillæg til forsikringsskemaerne, som uddybende beskriver hvordan dækningen er under henholdsvis eftersøgning og træning af hundene” skriver forbundets hjemmeside.

– Det er dejlig, at man er nået til en afklaring, men ærgerligt er det, at det skal debatteres i et offentligt forum for, at sådanne selvfølgeligheder endelig kommer på plads, siger Steen P. Johansen til Netnatur.dk – Det vigtigste er dog, at vi nu atter kan tage ud på eftersøgninger velvidende, at der er tilfredsstillende dækning for os og vores hunde, hvis vi kommer til skade. Især under trafikeftersøgninger, hvor der arbejdes tæt på vejene, og hvor risikoen er ekstra stor, er det rart, at der ikke længere er uklarhed om forsikringsforholdene, udtaler skovløber og scweishundefører Sten P. Johansen fra Silkeborg. Hvad den aktuelle ulykkeforsikring kommer til at koste Skov– og Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund er ukendt, men kr. 150, pr. hundefører, svarende til en årlig udgift på kr. 25.000-30.000,- for samtlige hundeførere har været fremført af pålidelige debattører i den aktuelle debat.


 

 

Andre relevante artikler:

 

Flere schweisshundeførere overvejer som følge af uklare forsikringsordninger at træde ud af Schweissregistreret. Sker det kan danske riffeljægere få et alvorligt problem.

Schweisshundeførere føler sig ført bag lyset

 

 

Flere schweisshundeførere overvejer som følge af uklare forsikringsordninger at træde ud af Schweissregistreret. Sker det kan danske riffeljægere få et alvorligt problem.

 

 


 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...