Flere schweisshundeførere overvejer som følge af uklare forsikringsordninger at træde ud af Schweissregistreret. Sker det kan danske riffeljægere få et alvorligt problem.

Flere danske schweisshundeførere, der bortset fra kørepenge efter statens takster, arbejder vederlagsfrit året rundt, er mildest talt utilfredse med de forsikringsordninger, der gælder for dem selv og deres hunde. Flere er ifølge Netnatur.dk’s oplysninger så utrykke ved de gældende forsikringsordninger, at de alvorligt overvejer at nedlægge hvervet som eftersøger.

Dette kan få alvorlige konsekvenser for både trafikanter og jægere – ikke mindst. Jægerne kan næppe gå på lovlig riffeljagt, hvis ikke de har mulighed for at tilkalde en registreret schweisshund ved tegn på en anskydning. – Jeg har besluttet mig for ikke at foretage trafikeftersøgninger så længe vores forsikringsforhold ikke er på plads, siger Steen P. Johansen, schweisshundefører fra Silkeborg.

– Schweissregistreret blev oprette på grund af det jagtlige og derfor må Jægerforbundet sørge for, at der er ordentlige og trykke forsikringsforhold. Og hvis Jægerforbundet ikke vil forsikre os må de melde klart ud … Jeg syntes det er uartigt, at vores forsikringsforhold ikke er på plads, siger han. Utilfredsheden blandt schweisshundeførerne har ifølge Netnatur.dk’s oplysninger ulmet længe, og på schweissregisterets hjemmeside skriver Lars Malver bl.a. følgende:

” På hundeførermødet den 2. februar 2008, fik vi at vide, at den ulykkesforsikring, som vi siden år 2000, har fået at vide, var tegnet for alle schweisshundeførere, aldrig har været tegnet. Da det viste sig, at det ville koste ca. 150 kr. pr. hundefører pr. år, havde formanden for Danmarks Jægerforbund besluttet, at man ikke vil tegne en så dyr forsikring. Godt at holde sig for øje, inden man sætter liv og helbred på spil på trafikeftersøgning i mørke.”

Det er dog Skov- og Naturstyrelsen, der officielt administrerer det danske schweisshundesystem og principielt kan Danmarks Jægerforbund næppe gøres ansvarlig for eventuel misinformation eller devaluering af de forsikringsforhold, som gælder for hundeførerne og deres hunde. Denne opgave må Schweissudvalget, nedsat af Skov- og Naturstyrelsen, påtage sig, selv om formanden for Danmarks Jægerforbund også bestrider formandsposten i Schweissudvalget.

Næstformanden er ifølge vedtægterne altid en repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen, som i lighed med Jægerforbundet har to medlemmer i udvalget.

Også Schweisshundeførerne, Schweisskoordinatorerne og Dansk Schweisshundeforening er repræsenteret. Dog kun med hver et medlem. Formanden for schweissudvalget Ole Roed Jacobsen er dog ikke enig i Lars Malmers indlæg. – Det er ikke ændret i forsikringsforholdene i de 1,5 år, hvor jeg har siddet som formand for udvalget.

Faktisk er der ikke flyttet et komma. – Men selv om schweisshundeførerne er dækket i tilfælde af ulykke via Skov- og naturstyrelsens arbejdsskade forsikring, kan jeg dog godt forstå den usikkerhed, der er opstået, siger Ole Roed Jacobsen til Netnatur.dk og hentyder til den uklarhed, der knytter sig til forsikringsforholdene afhængig af hvem der er at schweishundeførerene arbejder for: jægerne, Falck, politiet eller privatpersoner. Nogen egentlig forsikring, der dækker for schweisshundeførerne er der tilsyneladende aldrig blevet tegnet.
– Derfor har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned i de gældende forsikringsforhold. Og ikke mindst på hvilke punkter, at de forskellige forsikringer overlapper hinanden. Men det er ikke medlemmerne af Danmarks Jægerforbund, der skal betale for schweisshundeførernes forsikringer.

Og er man ikke 100% tryg ved de gældende forsikringsforhold, bør man overveje at tegne en tillægsforsikring til sin private forsikring, såfremt denne ikke er dækkende, når man udfører arbejde for andre, slutter Ole Roed Jacobsen, der lover, at der inden bukkejagtens præmiere d. 16. maj er fundet en løsning, hvor de danske schweisshundefører, sort på hvidt, kan læse om deres forsikringsforhold – uafhængig af om det er en jæger, en trafikant, Falck, politiet eller en privatperson, der står bag tilkaldelsen.

Schweisshundefører Morten Bruun fra Hals i Nordjylland siger dog til Netnatur.dk, at han ikke agter at betale for en tillægsforsikring for at føle sig tilstrækkeligt dækket ind ved personskade opstået under en eftersøgning. – Da bliver jeg hellere hjemme.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...