Det østafrikanske Selous område modtager 100.000 USD fra SCI som samtidig øremærker 100.000 USD til formidling af jagtbaseret naturbeskyttelse …

Af Redaktionen

Verdens største og mest indflydelsesrige jagtorganisation Safari Club International (SCI) kan andet end søge politisk indflydelse verden over. De kan også rejse kapital som direkte støtter verdens natur- og vildtressourcer.

I netop udsendt nyhedsbrev oplyses det, at den SCI funderede Hunters Legacy Fund (HLF) har valgt at støtte en række projekter med beløb der strækker sig fra 12.500 til 100.000 US dollars.

Det krybskytte-truede Selous Game Reserve i Tanzania bliver sommerens højst donerede modtager og tildeles 100.000 USD til indkøb af to biler til bekæmpelse af ulovlig jagt.

Bilerne mærkes med HLF-logoer og skal især benyttes til at transportere vildtbetjentene rundt i det enorme Seleus netværk, der er cirka dobbelt så stort som Danmark.

Blandt de øvrige projekter, som HLF valgte at støtte, kan nævnes:

50.000 USD til et projekt, der skal søge information om to separate bestande af Grizzly bjørne, da detaljerede oplysninger er afgørende for tildeling af det rette antal jagtlicenser.

Et SCI støttet sortbjørne-projekt, der skal undersøge, hvordan efterårsjagt vil påvirke bestanden af sortbjørne i Missouri, tildeles 50.000 USD

Et projekt, der skal evaluere på hvordan ulve og bjørne påvirker bestanden af elg (Moose) i det vestlige Wyoming, opnår 25.000 USD i støtte.

HLF valgte desuden at øremæke 100.000 USD til et elefantinitiativ, der skal arbejde for, at jagtbaseret beskyttelse af Afrikas elefantbestand altid tillader import af lovligt nedlagte elefanter.

SCI har i den forbindelse valgt at donere udvikling og implementering af et DNA system, der skal gøre det muligt at aflæse lovligheden af de nedlagte trofæer, der importeres. Projektet kaldes African wildlife DNA Bar-coding og HLF har valgt at tildele dette projekt 50.000 USD .

Udover ovennævnte valgte HFL at støtte op om en række mindre projekter. Bl.a. tildeles støtte til et projekt, der skal støtte unge jægere samt et projekt, der har fokus på hjemvendte soldater med helbredsmæssige problemer. Dette projekt modtager denne gang 29.900 USD

Nævnes bør også et udsætningsprojekt, hvor man vil støtte udsætning af Wood-bison i Alaska. Udsætningen forventes at føre til en større bestand, som på sigt kan føre til en begrænset jagt. Projektet støttes med 95.000 USD.

 

%d bloggers like this: