Hvordan ser folketingets partier i dag på den igangværende opsætning af et grænsehegn mod vildsvin og afrikansk svinepest? Se svaret her 

Af Redaktionen 

Peter Thisted har overfor en række partier rejst følgende spørgsmål: 

Vil dit parti fortsatte støtte opsætningen af hegnet efter valget, på trods af tyske protester, og at fagkundskaben taler imod?

Det Konservative Folkeparti 

Her er svaret fra Mette Abildgaard ret kort og kontant – nemlig slet og ret et “JA”.

Venstre

Partiet har helt undladt at besvare spørgsmålet, og det må jo derfor antages,  at enten er svaret med stor sandsynlighed et “JA” eller også tillægger de ikke de 220.000 jagttegnsberettige særlige stor betydning. Det sidste er dog nok mindre sandsynligt.

Dansk Folkeparti

Her må svaret være det samme som fra Venstre – i al fald har partiet valgt ikke at besvare spørgsmålet.

Enhedslisten

Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten svarer: “Enhedslisten er imod opførelsen af vildsvinehegnet. Det har vi været lige fra begyndelsen, og der er ikke kommet noget frem i debatten, som har givet os anledning til at skifte holdning. Tværtimod!.

Vildsvinehegnet skal væk.”

Socialdemokratiet

Her er svaret det samme som fra Venstre og Dansk Folkeparti – nemlig intet svar.

Alternativet

Rune Langhoff fra partiet svarer, at “Alternativet er kraftigt imod vildsvinehegnet”.

Liberal Alliance

Her er svaret det samme som fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet – nemlig intet svar.

Socialistisk Folkeparti (SF)

Trine Torp, MF og Miljø- og fødevarerordfører for SF, har uddybet sit svar som ses herunder:

SF har fra forslaget pludseligt dukkede op ud af det blå været imod planerne om et vildsvinehegn.  Forslaget virkede fra start af både uigennemtænkt, uden fagligt ophæng og populistisk. Det afspejles også i svarene på de mange spørgsmål jeg har stillet under lovforslagets behandling:

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l228/spm.htm?page=1&sortedBy=&sortedDescending=&pageSize=100

I svarene på et af spørgsmålene

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l228/spm/32/svar/1491351/1898699.pdf

oplyser ministeren ligeud, at ”anekdotisk viden fra pensionerede dyrlæger” indgår i beslutningsgrundlaget.

Vi skal i Danmark ikke lave lovgivning baseret på anekdotisk viden fra pensionerede dyrlæger, men med udgangspunkt i fakta og en vilje til at løse konflikter uden at udrydde dyrearter, og uden at hegne os fra resten af Europa.

Vildsvinehegnet er på alle måder en håbløs idé. Man kan hverken holde vildsvin eller Afrikansk Svinepest ude af Danmark med et 1½ meter højt hullet hegn langs grænsen. Det er fagligt set useriøst.

Den tidligere minister kaldte hegnet et ”politisk signal” og lovede at hegnet er midlertidigt

https://www.jv.dk/regionalt/Esben-Lunde-staar-fast-Vildsvinehegn-er-kun-midlertidigt/artikel/2596920

Det er useriøst og politisk populisme at hegne Danmark fra resten af Europa for at sende politiske signaler.

Der er fortsat heller ikke sat tidsfrist på og SF vil fortsat arbejde for at hegnet droppes og dermed ikke færdiggøres. Alternativt, hvis en ny minister ikke vil droppe hegnet, at der så sættes tidsfrist på.

Der ud over kræver SF fortsat at der (hvis hegnet færdiggøres) efterfølgende skal laves en konkret vurdering af hegnets tilsigtede og utilsigtede effekter.

Det er der nemlig ikke lagt op til nu – blot løse formuleringer om at følge effekten. Vil man lave et hegn til mange millioner langs hele grænsen siger det sig selv, at en del af det projekt skal være en lødig vurdering af om det overhovedet virker. Og om der er bivirkninger.

Hegnet vil ikke holde ASF ude af Danmark, men gør os allerede til grin i EU og ikke mindst i Tyskland, som en slags skamstøtte over et fortidigt natursyn og en utidssvarende måde at ”løse” konflikter mellem erhverv og natur på.

SF er således helt grundlæggende imod at man hegner naturen ude af Danmark.

I det 2100 århundrede skal vi fjerne konflikterne mellem mennesker og dyr – ikke dyrene.

Det betyder at naturligt hjemmehørende arter skal have lov at genindvandre, men også at vi skal håndtere de reelle konflikter der måtte følge med, ud fra en faglig tilgang.

I øvrigt er vi i SF enige i (jf din mail), at vildsvin både øger biodiversiteten og vil være et yndet jagtobjekt. Dels vil vildsvin som art i sig selv øge biodiversiteten. Men jeg har ladet mig fortælle at det svenske jægerforbund har omtalt undersøgelser som viser, at vildsvin der ud over også øger den botaniske rigdom i skovbunden ved at rode rundt.

Og så er vildsvin jo godt og bæredygtigt produceret vildtkød. Så selvfølgelig skal vildsvinet have lov at genetablere sig i Danmark.

Radikale

Her er svaret det samme som fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Liberal Alliance – nemlig intet svar.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »