Den nordamerikanske Signalkrebs er konstateret flere forskellige steder i Danmark, men nu er den også konstateret nord for Limfjorden, nærmere betegnet i Lindholm å … 

Af Redaktionen

Denne krebs er en invasiv art, som er importeret til Danmark – og den er særdeles uønsket i den danske natur.

– Det er alvorligt, når Signalkrebsen melder sin ankomst, siger Søren Berg Seniorforsker ved DTU Aqua til DR Nordjylland.

– Signalkrebsen har ikke kun en negativ virkning på dyrelivet i åløbene, men også på selve åen, da de eroderer hele bredden, fortæller han.

Det er noget nær umuligt at få denne krebs væk fra et vandløb, når først den er konstateret.

– De kan ikke udryddes på en naturlig måde. Man kan udrydde dem med gift, men hvis man gør det, så udrydder man en stor del af det andet dyreliv i åen, slutter han i interviewet med DR Nordjylland.

Signalkrebsen fortrænger vores almindelige flodkrebs, og næsten stort set alt andet, da den er meget aggressiv. Desuden er den bærer af sygdommen krebsepest, som den selv er immum over for.

Den blev i sin tid importeret og udsat i damme hos krebseavlere. Man var dengang meget interesserede i disse krebs, fordi Signalkrebsen er meget større end den hjemhørende flodkrebs.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »