De foreløbige resultater af droneforsøget er gode. Ternerne ses tydeligt på optagelserne, og dronen giver et bedre overblik over fuglene i området

Af Miljø- og fødevareministeriet

Det overblik, dronen giver, savner biologerne ofte. Sortterner er svære at holde øje med fra jorden. Fuglene lever skjult, søger føde ganske lavt over vandet og yngler i ly af den tætte rørskov.

Antallet af ynglende sortterner kan derfor normalt kun kan vurderes, når ternerne bliver forstyrret og flyver op fra rørskoven.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ma39gws4Ge4″] [/su_youtube]

Som man kan se på videoen, bliver ternerne ikke bliver generet af dronen, som de ikke opfatter som farlig. Ternerne bliver derimod opskræmt ved synet af rovfugle og mennesker.

Det endelige resultat af forsøget ventes klar i 2018.

 

%d bloggers like this: