– Har ulven været på Grenen, har den også været i Skagen by, lyder det fra prisbelønnet ornitolog, der kalder konklusion om det modsatte for flov, da eneste vej til Grenen er gennem Skagen by

Af Redaktionen

Har der været ulv i Skagen by?

Det spørgsmål vil Miljøstyrelsen gerne have besvaret af landets førende ulveforskere. Svaret, som styrelsen modtog fra Peter Sunde, DCE og Kent Olsen, Naturhistorisk Museum i Aarhus må tolkes som nej. Der har ikke været ulve i Skagen by.

Men den konklusion er prisbelønnet ornitolog fra Skagen bestemt ikke enig i.

– En ulv kan ikke nå Grenen uden at være i Skagen by, da byen går på tværs af hele odden.

Det oplyser Rolf Christensen, som i januar 2018 modtog den årlige Lifetime Achievement Award, hvor det i begrundelsen bl.a. lød, at ingen har sat et større aftryk på dansk “birding” end den nordjyske ornitolog fra Skagen.

Kritik af metode

Rolf Christensen kalder konklusionen vedr. ulvebesøg i Skagen for ”flovt”.

KLIK her og læs mere om ulv i Skagen By, hvor der på baggrund af spørgsmålet om ulv i Skagen by skrives følgende af de to danske ulveforskere:

“Der har efterfølgende været flere påståede ulvefund i Skagen, inkl. i Skagen by, men ud fra de kriterier moniteringen baserer sig på, har der ikke været belæg for at hævde, at der har været tale om ulv.”

Men her mener den kendte ornitolog, at forskerne og ikke mindst de metoder, som de anvender, fejler.

Forskerne vil have dokumentation, men jeg har 17 forskellige vidner, som fortæller mig, at de har set ulv omkring Skagen og det bør være tilstrækkeligt til at slå fast, at der er set ulv omkring Skagen.

Det skiver Rolf Christensen til Netnatur.dk, som de sidste måneder har været i løbende dialog med ornitologen omkring ulve-observationerne i området omkring Skagen.

Ulven er tilbage i Skagen, og den er velkommen, lyder det fra den prisbelønnede danske ornitolog Rolf Christensen, som dog savner logik i ulve-forskernes konklusioner omkring ulv i Skagen By

I de svar, som ulveforskerne giver til Miljøstyrelsen, lyder det:

“Men der er grund til at formode, at en ulv formentlig har været forbi Skagen Odde under et kort visit i begyndelsen af december 2017 inden den efterfølgende blev registreret med sikkerhed i Ålbæk Klitplantage med to forskellige vildtkameraer fra den 11. december.”

Ifølge Rolf Christensen burde denne konklusion også helt naturligt lede til den anden konklusion. Han finder derfor, at ministeren er fejlinformeret, når han til Nordjyske udtaler: “Nej, der har ikke været ulv i Skagen By”

På sin Facebook side skriver Rolf Christensen:

“Nej, den er ikke set i Skagen By”, er et statement, der måske kan gøre borgerne og turisterne mere trygge, men miljøministeren ved ikke, at Skagen By/Højen her på den smalle odde nærmest går fra Skagerrak til Kattegat, så en vandrende ulv kan umuligt helt undgå at passere byzone, når den går forbi Skagen. Det er derfor helt naturligt, at ulven i januar var inde i Skagen By.

Rolf Christensen oplyser desuden, at der den 11. marts 2018 igen er set ulv lige udenfor Skagen by.

%d bloggers like this: