Glatløbede, halvautomatiske haglgeværer og pumpguns skal også være plomberet til konkurrencebrug

Af Redaktionen

“I forbindelse med gennemlæsning af artiklen, er jeg stødt på en væsentlig fortolkningsfejl i citering af lovtekst.

Dette skriver Henrik Søndergård Møller fra Midt- og Vestjyllands Politi til Netnatur.dk

Baggrunden for henvendelsen er artiklen “Er dit halvautomatiske haglgevær lovligt plomberet?” som er en arkiv-artikel, som redaktionen trak frem på forsiden, da vi var af den fejlagtige opfattelse, at artiklen stadig var aktuel.

Men af artiklen kan man fejlagtigt få det indtryk, at man kan fjerne plomberingen fra sit glatløbede, halvautomatiske haglgevær – eller sin pumpgun og så lovligt anvende denne til eksempelvis konkurrencebrug.

“Det er imidlertid ikke korrekt,” skriver Henrik Søndergård Møller.

“Det fremgår tydeligt af våbenlovens § 2 a stk. 1 a ” Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på medlemsbeviset, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende følgende genstande:

1. Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 haglpatroner.”

“Af våbenlovens § 2 Stk. 2. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviset, kan endvidere til eget brug erhverve og besidde 32) andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.”

“Af note 32 i Karnovs lovsamling fremgår, men altså ikke at bære og anvende”.

“Man kan således ikke lovligt anvende et glatløbet haglgevær, man har anmeldt besiddelse af, der kan indeholde mere end to patroner – heller ikke til konkurrencebrug”, slutter Henrik Søndergård, Midt- og Vestjyllands Politi.

Artiklen er efterfølgende korrigeret.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »