Jagttid: 01.-09.-31.12.

På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01.

I Danmark forekommer skeand som trækfugl i marts-maj, når skeænderne er på vej til yngleområderne i f.eks. Rusland og igen i august-september, når fuglene trækker til vinterkvartererne i bl.a. Holland, Belgien og Frankrig. Tipperne, Vejlerne.

Vadehavet og Nyord er blandt de vigtigste rasteområder for skeanden, og bestanden af trækfugle tæller ca. 3.000-6.000 fugle om efteråret.

Ca. 800-1.000 par yngler i Danmark.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »