Skovflåter, der foruden borrelia kan smitte med europæisk hjernebetændelse, kendt som Thick Borne Encephalitis – TBE – der tidligere kun fandtes på Bornholm, har nu formentlig spredt sig til hele landet …

Af Redaktionen

Om ikke alle danskere, så dog enhver dansk jæger med bukkejagt som passion. har viden om, at et bid af skovflåt kan være farligt, idet det indebærer risiko for overførsel af smitte med borrelia burgdorferi-bakterien, som det antages, omkring 1.000 danskere årligt får ubehag af.

Mindre kendt er det derimod, at skovflåter som bukkejægere både kan få sig ved færden i skove og på arealer med græs, der er deres foretrukne biotoper, og ved håndtering af nedlagte bukke, som ofte kan være levende af det ubehagelige utøj, også kan smitte med europæisk hjernebetændelse – Tick Borne Encephalitis – (TBE), der herhjemme først er konstateret på Bornholm, før den i 2009 forekom i Nordsjælland og i 2010 i Nordjylland.

Det antages derfor, at den har spredt sig til resten af landet i lighed med den udvikling, der er set i det øvrige Norden, navnlig Sverige, hvor smittebærende skovflåter findes i stadig større områder.

TBE kan overføres til mennesker, fra det øjeblik skovflåten bider, men kan i modsætning til borrelia ikke behandles. Ved vaccination kan der derimod forebygges mod TBE, før sæsonen får flåter, der varer til hen i efteråret, indledes i foråret.

Fuld beskyttelse opnås gennem tre vaccinationer. Efter første vaccination skal anden dosis gives en-tre måneder senere, mens tredje dosis gives mellem fem og 12 måneder efter anden vaccination.

Når vaccinationsprogrammet er fuldendt, giver vaccinen tre års beskyttelse. Herefter kan en enkelt vaccination forlænge beskyttelsen, som bør overvejes af personer, der er fastboende, jævnligt bor i sommerhus eller færdes i krat og uden for stier i skov i forbindelse med skovarbejde eller jagt i områder, hvor TBE findes.

Endvidere bør vaccination overvejes ved rejser til lande, hvor TBE forekommer, dvs. Sverige, Rusland, Baltikum, Balkan, Østrig, dele af Tyskland, og i 2010 viste det sig, at TBE også har spredt sig til Norge. Flåtbid giver rødme, ømhed og hævelse på bidstedet, og følgevirkningen er ofte hovedpine, feber og generel utilpashed.

Ved smitte antages det, at op imod en tredjedel ikke vil opdage sygdommen, og navnlig børn har milde sygdomsforløb. Normalt har sygdommen en inkubationsstid på mellem syv og 10 dage, men nogle gange viser den sig først omkring en måned efter flåtbidet. Det antages, at totredjedele af de, der bliver smittet, vil opleve symptomer – feber og smerter i leddene – med bedring efter fire-fem dage.

Efter dages eller ugers mangel på symptomer antages det, at en tredjedel af de smittede personer vil komme til at opleve sygdommens anden fase med symptomer fra centralnervesystemet i form af hovedpine, feber og lammelser.

Sygdommen kan være langvarig og give kroniske mén, der viser sig som træthed og problemer med såvel hørelsen som hukommelsen. Sygdommen har en dødelighed på indtil cirka to procent.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »