I september og oktober kan man regulere ringduer på en etisk korrekt måde, hvis man kun skyder fuglene, når de færdes i flokke på et antal over fire

Ringdue regulering – hvordan er jagtetikken i reguleringsjagten? 

Selv om jagt på ringdue – også blandt jægere omtalt som skovdue – først begynder i november, kan man med tilladelse fra Naturstyrelsen forestage regulering af duer frem til sæsonstart. Ringduer er dog i Danmark kendt for en lang ynglesæson og derfor er det vigtigt, at man bestræber sig på kun at skyde ikke ynglende fugle uden unger i reden. Hvordan dette kan praktiseres, kan man læsere mere om i denne artikel udarbejdet af Naturstyrelsen.

Af Miljøstyrelsen

Hvis ringduer flyver i flokke på over fire, er det højst sandsynligt unge duer, der ikke passer reder. Hvis ringduer derimod flyver enkeltvis, er de sandsynligvis i gang med at passe reder.

Derfor er det etisk forsvarligt at skyde ringduer, der flyver i flok, hvorimod man ikke bør skyde til en ringdue, der flyver for sig selv.

LÆS mere om DUEJAGT

Resultat af undersøgelse om ringdue regulering

Sådan lyder anbefalingen fra Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund til jægere, der får tilladelse til at regulere ringduer lige nu, hvor ringduerne stadig har yngletid.

Anbefalingen sker på baggrund af en undersøgelse fra Danmarks Jægerforbund, der påviste denne forskel i adfærd hos ynglende og ikke-ynglende ringduer.

Ringdue regulering

Jagttiden på ringduer starter den 11. november, når yngletiden er slut. Bestanden er dog steget så meget, at de i visse egne er skyld i væsentlige skader på afgrøder. Derfor kan man få tilladelse til ringdue regulering,  selv om det er i yngletiden. Man skal bare kun skyde fugle i flok.

LÆS også: Jagttid flyttes atter 

I den seneste ringdueoptælling fra 2011 vurderer Aarhus Universitet, at bestanden i Danmark er på mindst 290.000 par.

Reguleringstilladelser gives af Naturstyrelsen.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »