Skyder de danske jægere ulve? En vurdering af de sidste 10 år med ulve i Danmark giver et meget klart svar på det spørgsmål

Skyder danske jægere ulve?

Kommentar af Michael Sand, Netnatur

Dansk ulveforsker mangler 14 ulve i oversigt over ulve i Danmark. Ulve som over de sidste 10 år er forsvundet på mystisk og udokumenteret vis. De er ikke fundet døde i trafikken eller fundet selvdøde i naturen. De er blot forsvundet.

Det får den danske ulveforsker Kent Olsen, Naturhistorisk Museum til at konkludere, at nogle af dem er skudt. Det mener han, er den eneste forklaring, der giver mening.

Læs også: Dødens Korridor 

Forskerens teori kan ikke afvises. Vi ved trods alt, at en ulv er skudt fra et bilvindue i Vestjylland. Udelukkes kan det ikke, at der er skudt flere.

I den offentlige debat anvendes de manglende ulve dog som afsæt for et postulat om at danske jægere skyder ulve.

Men det er ikke rigtigt.

Der er trods alt “kun” 14 ulve, der mangler i den 10 år gamle oversigt. Det vil sige, at maksimalt 14 jægere kan stå bag den ulovlige nedskydning.

Sammenholdes dette med, at omkring 220.000 personer har ret til at indløse dansk jagttegn, siger det sig selv, at denne konklusion ikke holder vand.

Jægerne skyder ikke ulve og postulatet kan virke som forsøg på karaktermord af jægerne som gruppe.

Selv hvis man antager, at samtlige 14 ulve er skudt, er det ikke sikkert, de er skudt af 14 forskellige.  Nedskydningen kan – såfremt den har fundet sted  – være koncentreret omkring en eller få personer. En ulv kan trods alt kun skydes og aflives en gang.

Derfor kan de danske jægere friholdes i spørgsmålet om ulovlige ulvereguleringer.

Denne frifindelse bestyrkes, når danske ulveforsker ligefrem konkluderer, at der er “geografi” i hvor ulvene forsvinder. Altså at de DNA-spor, som ulvene efterlader, går kolde og forsvinder i et eller flere bestemte områder.

Dermed blive mistanken om ulovlig forfølgelse meget koncentreret om et eller flere områder.

Bruger man samme geografiske logik i spørgsmålet om hvorvidt jægerne skyder ulve, kan vi meget hurtigt frikende en meget stor del af den danske jægerstand.

Jægerne på Fyn, Bornholm og Sjælland etc. er udelukket for mistanke al den stund, at der kun findes ulve i Jylland. Jægerne i Nordjylland er vel også renset for mistænkeliggørelse. Her lever der kun en hanulv, og her – nord for Limfjorden – har den levet ensomt i flere år uden at blive skudt.

Derfor er svaret på spørgsmålet: Skyder danske jægere ulve meget klart. Nej! Danske jægere skyder ikke ulve.

Hvis tilsvarende generalisering blev anvendt i almindelighed, var der næppe nogen af os, der vil gå fri. Enhver forbrydelse begås jo af en person med et tilhørsforhold i en eller flere grupperinger.

Den danske ulveforskning konkluderer da heller ikke, at alle ulve forsvinder som konsekvens af nedskydning. Men at nogle af dem gør, er i følge Naturhistorisk Museums ulveovervågning, hævet over enhver tvivl …

Dette synspunkt kan naturligvis ikke anfægtes ligeså lidt som det kan bevises.

Den ansvarlige for den danske ulveforskning bygger dog en del af sin antagelse på, at døde ulve i naturen vil blive fundet, medmindre nogle fjerner dem fra jordens overflade.

– Der findes næppe en kvadratmeter i den dansk natur, som ikke besøges årligt at f.eks. svampesamlere eller andre naturbrugere, hævdes det af den danske forsker.

Denne konklusion er ikke i tråd med min og en lang række andre aktive naturbrugeres erfaring. Syge dyr har en formidabel evne til at forsvinde i områder, hvor der stort set aldrig kommer mennesker.

Derfor kan nogle af de 14 ulve, der mangler i oversigten, udmærket være døde naturligt eller døde som konsekvens af påkørsel, selv om de ikke er indberettet som påkørt eller fundet døde i nærheden af vejkanten.

I Tyskland er tre ud af fem danskfødte og udvandrede ulve trods alt dræbt i trafikken. Det er en meget stor andel, men et meget lille statistisk materiale at drage konklusioner på. Men … det er 14 manglende ulve set over 10 år naturligvis også.

Alligevel virker det til, at dele af offentligheden har fået den opfattelse, at danske jægere skyder ulve. Og det er faktuelt forkert, selv om dele af jægerstanden selv bidrager til denne opfattelse.

Synspunktet bæres nemlig af de mange udsagn, som flyver gennem de oftest helt ucensurerede sociale medier stort set dagligt.

Mange af opfordringerne til ulovlig forfølgelse af ulve er i øvrigt fremført af ikke jægere, der mener, at ulvene i Danmark bør fjernes.

Her er det dog meget vigtigt at skelne mellem hvad man siger og skriver og hvad man rent faktisk gør …

Ikke mindst i forhold til udsagn på de sociale medier, hvor ironiske provokationer indenfor en lang række spørgsmål syntes at blive mere og mere almindeligt.

Det er der naturligvis al mulig grund til at være bekymret over. Det er dog en helt anden og langt mere vidtgående snak, der griber ind i spørgsmål som racisme, religion og ytringsfrihed etc.

Men at de danske jægere skyder ulve, er ganske enkelt ikke rigtigt. Om en betydelig andel kan finde på det, hvis de under jagt møder en ulv, er et helt andet spørgsmål. Trods nævnte, provokerende udsagn på sociale medier vil jeg holde fast i min tvivl.

 

Respekt for jagtloven er altafgørende for jagtens fremtid. Det ved enhver jæger. Skulle modstanden mod ulve i Danmark alligevel overskygge det perspektiv, ved mødet med en ulv, er jeg overbevist om, at den sunde fornuft genindfinder sig hos stort set alle jægere.

Udbyttet ved en ulovlig nedlæggelse set i forhold til risikoen ved at blive opdaget er ganske enkelt alt for stor i et lille og tætbefolket land som Danmark. Det er om ikke andet læren, man kan drage, da en naturfotograf filmede Danmarks eneste påviselige nedlæggelse …

Afslutningsvis skal det nævnes, at denne kommentar ikke har til hensigt at afvise enhver påstand om ulovlig nedlæggelse af ulve i Danmark.

Hensigten er heller ikke at bifalde de mange provokerende udsagn om selvtægt …

Formålet er alene at frikende den danske jægerstand. Det er rigtigt, at der i jægerstanden findes modstand mod ulve i Danmark, men et motiv er trods alt ikke tilstrækkeligt. Og derfor kan den danske jægerstand ikke klandres for 14 manglende ulve i den 10 år gamle oversigt. Det siger selv.

Derfor vil jeg kalde det faktuelt forkert, når det hævdes, at de danske jægere skyder ulve.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »