Per Nørgård Smed blev ikke meget klogere, da han over for Naturstyrelsen rejste spørgsmålet: “Står mine to skydetårne lovligt?” 

Af Redaktion 

Per Nørgård Smed har opsat skydetårne på sine ejendom, men da han finder, at reglerne for opsætning virker uklare, har han bedt Naturstyrelsen vurdere om de to tårne lever op til lovens krav.

Er skydetårnene placeret lovligt eller ulovligt?

Det vil han gerne have Naturstyrelsens vurdering af. 

Han har derfor fremsendt billeder af de opstillede skydetårne ligesom han har har fremsendt kort over tårnenes placering.

Desværre er han ikke blevet klogere på de svar, som han har modtaget. Svarene bekræfter hans antagelse om, at reglerne for opsætning af skydetårne er så uklare, at jægerne ofte ikke ved om de er købt eller solgt.

Først den dag de evt. bliver anmeldt, finder de ud af hvordan myndighederne tolker den konkrete opsætning, lyder hans vurdering.

Mission bag henvendelse

– Min mission med at ”gå ind i en specifik sag” er at få dokumenteret den manglende praksis i svar og behandling af lovlighed eller ulovlighed i skydetårnenes placering og udformninger.

Det forklarer Per Nørgård Smed over for Netnatur.dk 

I følge Per Nørgård Smed er mange jægere i samme situation. De opstiller et jagttårn ud fra hvad de mener er gældende lovgivning. Men de ved det rent faktisk ikke med sikkerhed. 

Først den dag der evt. bliver en sag ud af det og tårnet bliver anmeldt til politiet, finder man ud af, hvordan myndighederne tolker lovgivningen på området.

Skal åbenbart først anmeldes

– Personligt syntes jeg det er dybt frustrerende, at man rent faktisk skal ud i at opstille tårnene, udøve jagt fra dem og herefter afvente om en nabo bliver stødt på manchetterne og anmelder dem.

– I første omgang vil en anmeldelse nok gå til Naturstyrelsen og efterfølgende til politiet, påpeger Per Nørgård Smed, der hævder, at man herefter står i den situation, at man enten modtage en bøde, som man kan acceptere. Og hvis ikke; ja så må man gå i retten med spørgsmålet.

– Det, der gør det meget uhyggeligt, er så om dommeren – som skal afklare sagen – har nogen form for jagtlig indsigt, forklarer han.

– Er dommeren i stand til at dømme på grundlag af det materiale, som er udmøntet fra folketingets minister på området, 

spørger Per Nørgård Smed.

Frygter tilfældige afgørelser

– I min konkrete sag om de to tårne, kan man se, at der er svært – selv for dem, som er ansat af staten til at fortolke og rent faktisk vejlede korrekt.

Per Nørgård Smed frygter derfor, at afgørelserne i tilfælde af anmeldelser kan blive tilfældige. 

– Det kan give vidt forskellige udfald på sammenlignelige sager og det anser jeg for både dybt utilfredsstillende og juridisk slendrian,

slutter Per Nørgård Smed.

 

Herunder kan læses den korrespondance, der danner grundlag for ovenstående. 


19. marts 2019 skriver Per Nørgård Smed: 

Hej Steen (Steen Fjederholt, skovfoged/vildtkonsulent red.)

Jeg skriver lige for at få din vejledning omkring et par skydetårne vi har opstillet.

Vi har et mindre stykke ældre skov på 15 ha, og foran det har vi en yngre juletræskultur rødgran og fyr som på det højeste er ca. 2 meter.  I den kultur har vi placeret et skydetårn 5 meter højt og ca 15 meter fritstående ude fra højskoven i den lave kultur. Det andet har vi placeret i kanten af den lave kultur i kanten ud til åben mark, ligeledes et tårn 5 meter højt.

Begge tårne er 5 meter og med grønmalede sider 1 mtr. Høje og det ene har den høje skov som baggrund men er som nævnt fritstående og det andet har ingen baggreund.  Begge tårne rækker 2½-3 meter op over den yngre kultur.

Alle afstandskrav er overholdt.

Kan du præcisere for mig om hvorvidt de to tårne ER lovligt opstillede eller om de ikke lever op til lovens krav om placering i skovkant.

Vi er i tvivl om hvorvidt den yngre juletræskultur kan betegnes som skov!

Håber du lige kan være behjælpelig med en udtalelse dels om lovligheden og evt. hvilke konsekvenser det kunne få for os såfremt de ikke er iht til lovgivningen på området. Så vi kan vurdere om vi skal have rettet til.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Per Nørgård Smed

 

28. marts skriver Steen Fjederholt, skovfoged/vildtkonsulent

Kære Per Nørgård Smed

Tak for henvendelsen!

Jeg har ikke nået at svare grundet andre opgaver. Jeg tror dog også at der vil være behov for yderligere oplysninger hvis svaret skal blive bare lidt kvalificeret. Det du beder om, er, som jeg forstår dig, en tolkning af lovligheden af dine tårne i forhold til lovgivningen. Men lovgivning tolkes reelt af retssystemet, dvs. når der falder dom.

Det jeg kan, er at prøve at komme med en vurdering i forhold til reglerne. For at gøre det har jeg brug for yderligere oplysninger, evt. en besigtigelse. Jeg vil derfor, til en start, bede dig fremsende et kort hvor ejendommen, bevoksningerne og tårnenes placering er angivet.

Med venlig hilsen 

Steen Fjederholt, skovfoged/vildtkonsulent

30. marts skriver Per Nørgård Smed

Hej Steen

Her har du et kort hvor de to tårne 1 + 2 er angivet med placering og nr. – det 3. tårn er ikke på kortet da jeg ikke p.t. har noget kort og kan du ikke vurdere det tårn så hold det uden for vurderingen om lovlighed i placering af skydetårne.

Håber på at du kan vurdere ud fra medsendte. Og ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Per Nørgård Smed

 

25. juli 2019 Skriver Per Nørgård Smed igen

Hej Steen

Jeg vil lige følge op på min henvendelse vedr. placering og opsætning af skydetårn med henblik på jagt.

Der er nu gået 4 måneder hvor jeg ikke har hørt fra Jer, hvilket godt kan undre mig lidt. Jeg forstod på dig ved telefonsamtalen, kort efter at jeg havde sendt fotos af tårnene, at du ville sende sagen  til vurdering hos en af Naturstyrelsen eksperter/jurist på området og at de så ville komme med en fortolkning og vurdering af lovligheden på opstillingen af vores tårne.

Jeg har ligeledes noteret mig at du nævnte at det er den enkelte politikreds og hermed politimesteren alternativ en dommer som tager stilling i hver enkelt tilfælde. Hvilket får mig til at tænke lidt på at lovgivningen og de vejledninger som Naturstyrelsen udsender og informere via, er lidt sådan Cowboy og Indianer action, hvor Sheriffen bestemmer efter forgodt befindende. Det jeg mener er at loven og dermed reglerne for området gerne skulle være ensartede for jægerne uanset om du bor i Nord eller Syd og uanset om man er på god fod med politimesteren eller ikke?

Jeg havde nok forventet at få et svar allerede nu, men vil med denne mail gerne rykke for et konkret svar, gerne i form af en vejledning som Naturstyrelsen kan stå inde for. Da vi jo nærmer os jagtsæsonnen hvor vi påtænker at tage tårnene i brug.  Det ville være at foretrække at man klart og utvetydigt kunne sige lovligt eller ulovligt placeret tårn. Så havd vi noget at rette ind efter som jægere.

Med ønsket om en forsta god sommer til dig og

Med venlig hilsen

Per Nørgård Smed

 

Reglerne for opsætning af skydetårne – også kaldet jagttårne – er uklare mener Per Nørgård Smed, der har rejst spørgsmål over for Naturstyrelsen, der åbenbart også af og til har problemer med at tolke reglerne. Læserbrev rejser påstand om ulovligt opsatte jagttårne hos Naturstyrelsen  

21. august 2019 skriver Steen Fjederholt, skovfoged/vildtkonsulent

Hej Per

Jeg forstår din utålmodighed, men når du ikke har hørt mere, er det fordi den revision af bekendtgørelsen, som jeg havde hørt var på vej endnu ikke foreligger. Det tyder heller ikke på, at det er noget der lige står for døren. Dermed er det de hidtidige regler, der stadig gælder. Og det gør de indtil en evt. revideret bekendtgørelse foreligger.

Af Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber fremgår følgende vedr. kunstige skjul:

Miliøstyrelsen lavede sidste år en illustreret vejledning på deres hjemmeside, hvor de tolkede reglerne. Du kan se den her:

https://mst.dk/media/148616/180514-skydetaarne_skydestiger_miljoestyrelsen_2018.pdf

Naturstyrelsen har ikke ressourcer til at besigtige og godkende samtlige skydetårne/-stiger. Det er den enkeltes ansvar, at de skydetårne/-stiger han eller hun opstiller overholder de til enhver tid gældende regler. Såfremt man anmeldes for at benytte et tårn/en stige, som ikke overholder reglerne, så er det i Danmark sådan, hvad enten du kan lide eller ej, at det er den lokale politimyndighed, der afgør det videre forløb. I nogle sager resulterer det i tiltale, retssag, dom/frifindelse og evt. accept/anke. I andre sager er alvorligheden mindre, f.eks. hastighedsoverskridelser, og så modtager man en bøde. Det svarer i virkeligheden til en dom og betaler man bødeforlægget, har man accepteret ”dommen”. Undlader man at betale, ender man i retten, dvs. man ”anker” og får sin sag afprøvet ved en anden retsinstans. Du er utryghed ved den forskelsbehandling der kan opstå, men det ikke bare et fænomen der skyldes at sagen er behandlet lokalt. Det ser vi jo også i retssager. De kan ende med dom/frifindelse ved den ene domstol, ankes og i nogle tilfælde bliver udfaldet så helt modsat. Så det har ikke noget med hverken Naturstyrelsens lokale rolle eller Miliøstyrelsens overordnede rolle som myndighed, eller den lokale politimyndighed at gøre. Det er sådan vores retssystem fungerer.

Men det korte af det lange er, at det er den enkelte, der har ansvaret for at overholde reglerne, og hertil er der Miliøstyrelsens vejledning at støtte sig til.

Jeg håber du kan bruge svaret.

Mvh SF

 

Den 21. august 2019 skriver Per Nørgård Smed

Hej Steen

Jeg bliver ikke meget klogere af din ”vejledning” og den pjece som du henviser til. Men jeg havde nok heller ikke forventet at Naturstyrelsen kunne eller ville komme med et klar og tydeligt svar på bl.a de fotos jeg har medsendt. Det er jo lige p.t. det største problem omkring jagttårne, at der er ingen der vil tage det ansvar at få tolket loven så den er brugbar! Jeg syntes det er sørgeligt at jægerne skal ud i at man skal prøveopstille sine tårne og så forsigtigt håbe på at der ikke kommer en politianmeldelse og skulle den komme så skal jægerne yderligere risikere en eller anden ikke faglig kompetente dommer, der som du beskriver det kan dømme et ude vestpå og noget andet oppe nordpå efter dommerstandens forgodtbefindende.

Vi benytter tårnen til jagt her fra den 01. september og så tager vi slagsmålet når og hvis det kommer. Jeg har fået en rimelig god dokumentation på at skulle retsvæsnet forsøge at indhente ”vejledning” hos Jer så må det jo blive tilsvarende den vejledning jeg har fået e´her efter 4-5 måneder.

Jeg vil med dette prøve at se om det er muligt via pressen at få sat fokus på de åbenlyst mangelfulde muligheder for at få klarhed på om man er på lovlig grund eller ikke.

Du skal have tak for at du tog dig tid til at svare.

Per Nørgård Smed

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 129)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »