Skal der holdes over eller under målet, når man skyder fra et jagttårn, en skydestige eller en anden høj placering ..?

Af Ib Nordentoft Andersen (arkiv)

“Skal man holde over eller under normalt sigtepunkt, når der skydes fra en cirka 3 meter høj hochsitz”, skriver en læser. “Mindes at have læst modstridende holdninger til dette emne, hvor nogen mener, at det ikke er nødvendigt, mens andre mener, at der skal korrigeres enten op eller ned, hvilket jeg ikke husker”.

Teoretisk kan man sige, at du skal sigte over dit normale sigtepunkt når skudpositionen er højere placeret end målet, men under danske jagtforhold kan du i praksis generelt se bort fra teorien.

Kun hvis byttet er meget tæt på tårnet kan der være behov for at ændre sigtepunkt grundet vinklen og sigtekikkertens placering over centerlinjen.

Skydning fra hochsitz

På denne tegning anbefales det at bruge det horisontale sigtepunkt, som er 70 yards ude (ca. 65 meter), til skud op- og ned til et træfpunkt, som er 100 yards væk (91 meter). Men bemærk, at her er der ud over afstanden, også en vinkel på 45 grader henholdsvis op og ned.

Når man taler skydning under danske forhold, hvor målet ofte befinder sig i området 50-120 meter væk, så har ændringen af sigtepunktet således ingen nævneværdig betydning i praksis.

“Altså allerede på denne korte afstand en forskel man ikke behøver at bekymre sig om.”

Så konklusionen er, at under danske forhold kan man se bort fra dette og andre tænkte problemer.

Udlandet

Jagt i bjergområder eller endog det skotske højland er dog en helt anden historie. Og i de situationer, der ofte indebærer lange skudafstande i op eller nedadgående vinkler, skal der derimod tages hensyn til den ændrede kuglebane versus vinkel, da kuglebanen er mindre krum i relation til skudafstanden og der derfor skal sigtes lavere både ved opadgående skudvinkler såvel som nedadgående.


Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »