Danmarks Jægerforbunds (DJ) forslag om at drive egentlig jagt på krager og skader indtil 30. april er et tåbeligt populistisk slag i luften, som sandsynligvis skyldes, at DJ har snorksovet i timen

Af Redaktionen

I gamle dage kunne krager og skade jages og reguleres i princippet hele året. Så kom EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv i 1979, hvilket medførte en jagtfredning, dog sådan at fuglene fortsat kunne reguleres året rundt. Så kom de på direktivets bilag 2, så der igen kunne fastsættes en jagttid, men nu alene inden for jagtlovens såkaldte ”maksimaljagttid”, fra 1. september til 31. januar, kombineret med fri regulering i februar og i de senere år også i marts/april ved brug af fælder.

Dette er de gældende regler, og reguleringen kan foretages uden nærmere tilladelse, blot grundejeren giver sin bemyndigelse. Men står det til miljøministeren, skal man fra næste år have Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til at foretage denne regulering, ligesom vi i dag kender det fra rågereguleringen, der lige nu er godt i gang. Dette er meldingen i en pressemeddelelse fra ministeren og efterfølgende udmelding fra bl.a. Danmarks Jægerforbund viser, at forbundet eller Vildtforvaltningsrådet ikke har været adspurgt i sagen. Det er ikke første gang. For ca. et år siden blev hele jagtloven ændret hen over hovedet på rådet.

Efterfølgende blev alle belært om, at ændringerne alene var administrative og ikke ville få praktiske konsekvenser. DJ’s formand, Ole Roed Jakobsen, er nu på barrikaderne og mener at komme med de vises sten. Hvorfor ikke bare fastsætte en jagttid indtil 30. april? Så er vi ude over alle formalia, mener formanden.

Alene i et sådant forslag kan ligge en forklaring på, hvorfor DJ ikke bliver adspurgt. For det er efterhånden børnelærdom, at der ikke kan fastsættes jagttider i fuglenes yngletid. Sådan har det været fra fugledirektivets fødsel, og det blev, mens DJ enten snorksov eller var optaget af indre anliggender, skåret ud i pap sidste år, hvor man i jagtloven gjorde klart: ”Der ikke drives jagt på fugle i yngletiden, og på fugle under træk til redebygningsstedet”. Dette træk starter for gråkragens vedkommende den 10. februar og for sortkragen en måned senere. Kragens yngletid er fastsat til 20. marts til 10. juli, husskadens til 1. marts til 30. juni.

Dét er med andre ord de biologiske rammer, og husk på, at jagtloven fortsat siger, at der ikke bør drives jagt i perioden 1. februar – 31. august. Så ethvert forslag om at drive egentlig jagt på krager og skader indtil 30. april er bare et tåbeligt populistisk slag i luften, og en påstand om, at der ikke er noget til hinder for det i dansk lovgivning, er decideret usand.

Miljøministerens forslag om bedre kontrol med reguleringen er reel nok. EU har i lang tid holdt øje med en for løs tolkning af undtagelsesparagraffen i direktivet (Artikel 9). Dét er de eksisterende krav om tilladelse til rågeregulering et udtryk for. Det samme gælder de nye regler for andre fuglearter.

Flasken peger nu på vildtkonsulenterne. Det er nemlig dem, der skal håndtere reglerne. I 2007/2008 blev der i marts/april fanget 30.000 krager og skader i fælder. Hertil kommer et ukendt antal, der nedlægges med skydevåben i februar. Så det er ikke et ubetydeligt antal ansøgninger, der kan forventes.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »