Småspoven ligner til forveksling sin fætter storspoven, som dog er noget større og tillige har et kortere næb

Af Redaktionen

Småspoven (Numenius phaeopus) adskiller sig også med en meget markant mørkebrun isse, og dens kald adskiller sig markant fra storspovens fløjt.

Småspovens kald består af en serie kraftige py-y-y-y lyde i en ensartet tonehøjde

Omkring et par tusinde par småspover er at se i Danmark om efteråret og foråret, når de er på vej mellem yngleområderne i blandt andet Grønland, Finland, Norge og Sverige og vinterkvartererne i Vestafrika.

Småspoven yngler langt længere mod nord end storspoven. Småspoven er konstateret ynglende så langt mod nord som Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) i Nordøstgrønland.

Efterårstrækket er langt de største, og man har observeret op til 1.000 rastende fugle samlet på én af overnatningspladserne langs Jyllands vestkyst.

Fuglene raster her i landet i månederne juni-september og igen i april-maj.

Vadehavet og Tipperne er blandt de vigtigste rasteområder for småspoven.

Hvad kan hjælpe småspoven?

Bevaring af lavvandede kystområder og bær-rige heder er vigtig for at sikre levestederne for småspoven.

Kilde: Miljøstyrelsen og dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »