I de seneste fire-fem år er der kommet i alt 461 flere snæbel i Ribe Å, mens der er kommet 457 flere i Vidå

Af Miljø- og fødevareministeriet

-Snæblen er fortsat en sart og sårbar fisk, men det ser ud til, at det nu trods alt går den rigtige vej, siger forstfuldmægtig Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen.

Ribe Å og Vidå er de to eneste vandløb med egentlige bestande af snæbel.

Overvågningen viser, at der i Ribe Å findes i alt 790 snæbel. Det er en fremgang på 140 procent i forhold til den seneste tælling i 2013. Snæbelbestanden i Ribe Å er fortsat meget lille og sårbar, vurderer Miljøstyrelsen.

I Vidå er der nu i alt 3.143 snæbel, hvilket er en fremgang på 17 procent i forhold til tællingen i 2014. Snæbelbestanden i Vidå vurderes stadig som sårbar, men ikke akut truet.

De nye tal for gydebestanden er beregnet ud fra antallet af fisk, der blev fundet i vandløbene i efteråret 2018 og foråret 2019.

Miljøstyrelsen vil fremover vurdere snæbelbestanden i Ribe Å hver andet år, næste gang i efteråret 2020. Der gennemføres kun tællinger hvert andet år for ikke at forstyrre de sjældne fisk unødigt.

17 procent af de fundne snæbel havde skader på kroppen fra sandsynligvis skarv, gedde eller odder.

Oversigt over størrelsen af gydebestanden af snæbel i 2013/2014 og i 2018

  Bestand 2013/2014 Bestand  2018 Ændring
Vidå  2680 3143 463
Ribe Å 329  790 461

Fakta om snæbel

Snæbel er en udryddelsestruet laksefisk, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Den findes i dag kun i egentlige bestande i to vandløb i Sønderjylland. Danmark har derfor en særlig forpligtigelse til at sikre snæblens overlevelse. Der er gennem de sidste 30 år brugt 150 mio. kr. på at redde snæblen. Genopretningen af naturen har gavnet flere arter, men foreløbig har snæblen kun vist en lille fremgang.

Læs mere om snæbel 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »