Med et sæt gode kostråd kan haveejere blive bedre værter for fugle i den hårde vintertid. Det er også værd at tænke på at gøre havernes bevoksning mere fuglevenlig, når den tid snart kommer

Af dof.dk

Når frosten kommer, er det for mange fugle ensbetydende med ekstra anstrengelse med at skaffe sig føde nok.

Bestandene af solsorte, finker og flere arter af de mejser, der har danske haver og parker som nogle af deres vigtigste leveområder, skal som helhed nok klare sig, selv om vinteren varer ved, så den store frasortering af de svageste individer bliver særligt synlig. End ikke isvintre kan udrydde en fuglebestand.

Men der er alligevel god grund til at fodre fuglene om vinteren, mener DOF. Om ikke andet så for fornøjelsens og nærkontaktens skyld.

– Vintermåneder med sne og frost giver mange mennesker en fantastisk mulighed for at få den vilde natur med dens fugleliv helt ind på terrassen, altanen eller i haven, så man skal absolut nyde de oplevelser, der er forbundet med at fodre de vilde fugle, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i DOF.

– Fodring af vinterfugle kan godt lokalt betyde noget positivt for arter som solsorte, musvitter og grønirisker, som er uhyre knyttet til haver, men fodringen betyder ikke noget som helhed for bestandene set over en årrække. Det er naturligt, at hårde vintre kræver mange ofre. En frugtbar ynglesæson eller to, og vi er tilbage ved udgangspunktet, siger Henning Heldbjerg.

Fuglevenlig beplantning

Han minder om, at haveejere allerede om vinteren midt i fuglefodringen bør begynde at skænke sommerens nyplantninger i haven en tanke. Jo mere fuglevenlig beplantningen i haverne er, desto større chancer vil der være for, at fuglene er i god kondition året rundt.

– Hvis man vil sine havefugle det bedste, er det godt at indrette haven, så der er flest fødemuligheder for småfugle. Plant naturligt hjemmehørende bærbuske og træer, der kan blive til nytte for fuglene næste vinter. Lav en kompostdynge i et hjørne og lad eventuelt “vilde” afsnit i haven ligge. Og drop alt hvad der hedder brug af gifte. Samlet set vil det på langt sigt give havefuglene større chancer for at klare hårde vintre, siger Henning Heldbjerg.

Mens resultaterne af nye plantninger og fuglevenlige strategier ligger ude i fremtiden, så er der i hvert fald én problematik, der kan løses i løbet af et øjeblik. Fuglene skal også om vinteren have vand, så hvis dét mangler, bør man straks servere det.

Senere kan man så indrette et permanent fuglebad eller en lille dam, som altid tiltrækker adskillige fuglearter.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »