Det er sjældent, at Danmark kan fejre, at en menneskeskabt og international vigtig fuglesø fylder rundt. Det sker i år, hvor Sneum Digesø fylder 30 år

Af Brinch Management ApS

Sneum Digesø er en af Danmarks fuglerigeste søer, anlagt på en bar pløjemark tilbage i 1991 for at skaffe materialer til digeforstækning i Vadehavet.

Med tiden er Sneum Digesø blevet den “kunstige” sø i Danmark, hvor der er set flest fuglearter.

Mere end 260 arter er det blevet til indtil videre. Digesøen er et eksempel på, hvordan intelligent sø-design, kan skabe de optimale rammer til at fremme biodiversitet og give offentligheden nem adgang til fugleoplevelser. Designet til den ny fuglesø bestod af 5 elementer, som fremgår af baggrund. SneumDigesø30

Det seneste år er danskerne blevet opmærksomme på vigtigheden af rig hjemlig natur.

Derfor tjener netop Sneum Digesø som et godt eksempel på, hvad der er muligt med intelligent naturdesign. En af hovedpersonerne bag det oprindelige design, direktør Michael Brinch-Pedersen udtaler:

Der er i øjeblikket fokus på dansk natur, og der er noget befolkningen ønsker mere af. Sneum Digesø er den slags naturperler, der ikke opstår ved en tilfældighed, men skyldes nøje afstemning mellem samfundets interesser, hensynet til befolkningen, og naturens måde at fungere på”.

Sneum Digesø har vist sig, at kunne fungere side-om-side med vindmøller.

Søen blev anlagt nær Danmarks største vindmølle – Tjæreborg-møllen – som siden er blevet erstattet af en større vindmøllepark.

Det er Michael Brinch-Pedersen’s erfaring at vindmøller og fugle kan sameksistere, når designet er rigtigt. “Det er vigtigt, fordi vedvarende energi kan forhindre ekstreme klimaforandringer, hvilket gavner både mennesker og natur.

Erfaringerne fra Sneum Digesø kan også bruges til at gøre byer grønnere og skabe mere vild natur på landet. Hver eneste dag laves der bygge- og anlægsprojekter, hvor der med lidt omtanke kunne skabes flere værdifulde levesteder for biodiversitet og win-win løsninger til gavn for både menneske og natur.

Derfor opfordrer han folk til at engagere sig lokalt i naturforvaltning og finde smarte måder at skabe bedre forhold for naturen i deres kommune, bydel eller lokalområde. For virksomheder og erhvervsliv er det ligeledes en oplagt mulighed at vise, hvordan de kan sætte konkrete mål for deres indsats for at fremme biodiversitet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »