Det undersøges nu, om publikationer fra DMU kan skilte med, at de finansieres af jagttegnsmidler …

Af Henning Kørvel., d. 9. ja. 2009

Nogle jægere er totalt ligeglade. Andre er ikke. Og til sidstnævnte hører Jens Foldager, Hatting nær Horsens. Han er bestemt ikke ligeglad med, hvad den årlige jagttegnsafgift på omkring 82 millioner kroner anvendes til.

På Netnatur.dk kritiserede han i december således dels nogle af de formål, pengene anvendes til, dels stillede han nogle konkrete forslag. Blandt andet finder han det rimeligt, at i betragtning af, at DMU årligt får et større milliontilskud, i 2005 på 19,2 millioner kroner, så må det ved forskningsinstituttets publicering af vildtrelaterede undersøgelsesresultater fremgå, at de er helt eller delvist finansieret af midler, danske jægere har betalt i jagttegnsafgifter.

Redaktionen af Netnatur.dk bad derfor Skov- og Naturstyrelsen om en kommentar. Og i en mail, modtaget 7. januar 2008 meddeler fuldmægtig Niels Helweg-Larsen, at styrelsen synes, at Foldagers forslag er godt, og det nu vil blive undersøgt, hvilke muligheder der fremover er for at få angivet, at en aktivitet er finansieret af jagttegnsmidlerne.

Dette gælder ikke kun for publikationer fra DMU, finansieret af jagttegnsmidler.

Styrelsen synes nemlig også godt om Foldagers forslag om, at det i informationsfoldere og af infotavler ved danske reservater tydeliggøres, at de er finansieret af jagttegnsmidlerne.

Skov- og Naturstyrelsen vil derfor nu også undersøge muligheden for at føre dette ud i praksis. I den historie med Jens Foldager, vi satte på Netnatur.dk 15. december 2007, satte han også fokus på udgiften på 9,7 millioner kroner til jagttegnsudstedelsen.

Han fandt dette beløb ude af proportion med virkeligheden. Heroverfor oplyser Skov- og Naturstyrelsen til Netnatur.dk, at man skal være opmærksom på, at der i beløbet er indeholdt driftsudgift til IT-systemet, porto til udsendelse af jagttegn og lønninger til jagttegnsekspeditionen.

Styrelsen gør opmærksom på, at alene portoen til udsendelse af jagttegn udgør godt 2,5 millioner kroner. Foldager kritiserede desuden, at den fulde lønudgift til vildtkonsulenterne tages af jagttegnsmidlerne, når de ikke er fuldtidsbeskæftiget med jagt- og vildtspørgsmål.

Han pegede derfor på nødvendigheden af, at der indføres timesedler, og den relevante kasse – jagttegnsmidlerne eller finansloven – finansierer den relevante ydelse, hvor det i dag er jagttegnsmidlerne, der suverænt gør det med et beløb, som i 2005 lå på 9,7 millioner kroner. Skov- og Naturstyrelsen oplyser hertil, at vildtkonsulenterne i dag registrerer deres timeforbrug til de opgaver, de løser. Dette er dog åbenbart heller ikke til hinder for, at den fulde lønomkostning udredes  af jagttegnsmidlerne.

Sidst stod Jens Foldager undrende over for en udgift på 16,2 millioner kroner til “naturforvaltning” og efterlyste en redegørelse for, hvad udgiften rent faktisk dækker over. Hertil oplyser Skov- og Naturstyrelsen, at efter gældende praksis, så overføres årligt 100 kroner pr. indløst jagttegn til naturforvaltningsmidlerne.

Siden 2003 har midlerne efter aftale med Danmarks Jægerforbund skullet anvendes inden for tre kategorier:

2 millioner kroner i tilskud til små vådområder.

6,5 millioner kroner til særlige jagt- og vildtprojekter.

8 millioner kroner til den generelle naturforvaltning.

Da beløbet retter sig efter antallet af løste jagttegn, varierer det følgelig fra år til år. I flere år indtil 2005 har det dog ligget på cirka 16,5 millioner kroner, svarende til 165.000 indløste jagttegn.

Med baggrund i Jens Foldagers kritik og opklarende spørgsmål stillede Netnatur.dk Skov- og Naturstyrelsen spørgsmålet, om hans fokus på anvendelsen af jagttegnsmidlerne giver anledning til en kritisk gennemgang af anvendelsen af disse?

Niels Helweg-Larsen oplyser hertil, at dette spørgsmål blev behandlet på det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet. Referatet heraf ventes godkendt på Vildtforvaltningsrådets ordinære møde 10. januar og vil umiddelbart herefter blive lagt ud på Skov- og Naturstyrelserns hjemmeside: www.sns.dk.

Efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse er Foldagers fokus på anvendelsen af jagttegnsmidlerne ikke kritik, men derimod en helt berettiget interesse i, hvordan de bliver anvendt.

– Når det er sagt, så foretager styrelsen løbende en vurdering af, hvad jagttegnsmidlerne anvendes til. Denne vurdering foregår i al væsentlighed i dialog med både Danmarks Jægerforbund og Vildtforvaltningsrådet, siger Niels Helweg-Larsen. Netnatur.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jens Foldager. Når det lykkes for os, vender vi tilbage til sagen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348