Miljø- og fødevareministeren vil genindføre jagt på sølvmåge og udvide jagttiden på grågæs. Målet er bl.a. at begrænse støjskader i byerne og minimere skader på landbrugets afgrøder

Af Miljø- og fødevareministeriet

Mange kystbyer som Aarhus, Aalborg og Odense har problemer med støj fra sølvmåger. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at genindføre jagttid på sølvmåge fra september til januar.

Genindførelse af en generel jagttid på sølvmåger vil begrænse mågebestanden, og målet er blandt andet at mindske omfanget af skader. Samtidig fortrænger sølvmåger flere steder i naturen mindre almindelige fuglearter som terner fra holme og småøer.

Fra 17.000 til 100.000 par lød det i oplysningskampagne, som Netnatur.dk iværksatte i efteråret 2016. Nu åbnes der atter op for jagt på sølvmåger

– I mange byer er man generet af støj og mågeklatter. I de senere år er der kommet flere og flere sølvmåger. Derfor giver det god mening, at vi genindfører jagttiden. Ved at give jægere mulighed for igen at skyde sølvmågerne i områder uden for byer, vil det forhåbentlig også føre til mindre støj inde i byerne, siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil samtidig give jægerne lov til at skyde grågæs i august måned. Tidligere begyndte jagten på grågæs først i september.

I en “kort fortalt” serie forsøgte Netnatur.dk i efteråret 2016 at udbrede kendskabet til udviklingen hos en række jagtbare vildtarter – især til de arter, som er i fremgang

Bestanden af grågæs er siden midten af 1990’erne vokset med flere hundrede procent. De mange grågæs giver landbruget voksende problemer med markskader.

– Grågæssene er gået stærkt frem, og derfor lægger vi op til, at jægerne får mulighed for mere jagt. Samtidig får vi håndteret et voksende problem med markskader forårsaget af grågæs, siger jagtordfører Thomas Danielsen (V).

Augustjagten på grågæs kommer kun til at ske på landbrugsarealer og i en afstand af 300 meter fra større søer og kyst. Dermed forstyrrer jagten ikke fugle, der yngler sent og trækkende og rastende vandfugle.

Den nye jagttid for grågæs vil være en del af en samlet revision af bekendtgørelsen om jagttider, som efter planen skal træde i kraft til sommer. Ændringen af bekendtgørelsen sker som følge af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

I løbet af vinteren vil et udkast til bekendtgørelse om jagttider blive sendt i høring. Bekendtgørelsen vil indeholde jagttider for i alt 55 arter, og i alt 13 dyrearter får ny jagttid.

Fakta:

Bestanden af sølvmåger er stigende. I 2010 ynglede der omkring 86.000 par i Danmark og ved den seneste opgørelse i 2015 var bestanden oppe på 100.000 par.

Bestanden af grågæs i eksponentiel vækst. Den samlede bestand af trækkende grågæs i Danmark er vokset fra ca. 200.000 i midten af 1990’erne til estimeret 900.00 – 1.200.000 i 2012.

Ud over sølvmåger og grågæs får følgende 11 arter ny jagttid: Blisgås, havlit, fløjlsand, agerhøne, fasanhøne, ringdue, tyrkerdue, husskade, krage, husmår, hare.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »