Igen i år kan jagtforeninger søger penge fra årets skydebanepulje, hvis den lokale flugtskydebane skulle trænge til en kærlig hånd

Af Miljøstyrelsen

Foreninger, der er medlemmer af Danmarks Jægerforbund, skal indsende ansøgningen via Danmarks Jægerforbund, Kalø:

Ansøgningsskema (pdf)

Ansøgningsskema (word)

Vejledning

Foreninger, der er medlemmer af Danmarks Jægerforbund, skal indsende ansøgningen via Danmarks Jægerforbund, Kalø:

Danmarks Jægerforbund, Kalø
Molsvej 34
8410 Rønde
E-mail: jhr@jaegerne.dk

Andre foreninger sender ansøgningen til Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
E-mail: skydebanepuljen@mst.dk

Ansøgningsfrister

  • Ansøgningsfristen i 2020 er 1. september, hvis din forening skal have del i puljen i 2021

Ansøgerne får skriftlig besked i starten af det nye år.

Baggrund

Hvert år uddeler Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ca. 1 mio. kr. til foreninger, der vil etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder.

HVAD:
Der kan søges tilskud til kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner samt etablering af nye skydebaner.

HVEM:
Jagtforeninger og andre foreninger eller grupper af jægere der godtgør, at de kan sikre driften af et anlæg.

SÅDAN BLIVER MIDLERNE PRIORITERET

Der er ofte flere ansøgere, end der er penge til. Derfor prioriteres mellem ansøgerne ud fra en række vurderingsspørgsmål eksempelvis:

  • Opnås den ønskede geografiske spredning af tilskuddene?
  • Kan foreningens økonomi selv oppebære udgifterne til etablering/renovering?
  • Er der modtaget tilskud tidligere?
  • mfl.
  • Om Skydebanepuljen

Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner.

Der gives derfor udelukkende tilskud til flugtskydebaner, som anvendes til træning af jægere – og ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår.

Midlerne i puljen fordeles af Miljøstyrelsen.

Skydebanepuljen bliver forsøgt jævnt fordelt over hele Danmark og såvel små som store foreninger modtager tilskud.

Siden 2001 har mere end 200 flugtskydebaner modtaget tilskud fra puljen i størrelsesordenen fra 5.000 kr. og opefter.


Følg Netnatur.dk på facebook
Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »