De fleste jægere har med årene fundet sig en lettilgængelig kilde, der kan give dem solens op- og nedgangstider for den enkelte jagtdag

Af Redaktionen

Men de forskellige kilder er ofte uenige, så hvilken er bedst og legal at anvende; aviser, nettet, gps, app’s eller jagtblade? Eller hvis man i godt vejr kan se selve solen, er det så overkanten, midten eller underkanten af solskiven der gælder?

Hvis man sidder den 16. maj om morgenen og lytter til bukkejagtens første skud, kan man let gå hen og tvivle på, om ens ur går korrekt. Men det skud man måske tror er afgivet nogle minutter for tidligt, kan sagtens vise sig at være afgivet korrekt, altså efter solen er stået op.

Ikke altid det man tror

Der kan nemlig være op til tre, fire minutters forskel på det solopgangstidspunkt man har noteret sig for en given dag og sted, sammenholdt med hvad en anden jæger rent faktisk kan se med sine egne øjne.

De forskellige kilder jægerne havde til rådighed for København den 14. oktober gav en del variationer:

07:40 og 18:10 DMI og Jægerforbundets liste.

07:38 og 18:11 Almanak (på internettet).

07:38 og 18:12  TV2 tekstnyheder.

07:38 og 18:13  Trafikken.dk (lygtetændingstid).

Forskel på tre minutter

En forskel på 2 min. i tiderne for solopgang og 3 min. for solnedgang er ret betragtelig, men da jagtloven ikke indeholder en definition for beregning af solens op- og nedgangstider, kan det forventes, at alle ville være gyldige i en retssag!

Forskellen skyldes bl.a. beregningsmetoderne, hvor DMI anvender solens centerlinje som reference mens de resterende anvender solens overkant og den ene metode er såmænd ikke mere korrekt end den anden. Dog synes det mere udbredt at bruge overkanten af solskiven, hvilket f.eks. den amerikanske flåde anvender.

En lille pudsighed ved solopgang er, at den kan observeres et par minutter før den faktisk finder sted! Dette skyldes lysets krumning i atmosfæren, men både DMI og andre kilder tager hensyn til dette forhold.

Da der er en betragtelig forskel i solens op- og nedgangtider fra den ene ende af landet til den anden (omkring 30 minutter), angiver de fleste kilder tiderne for adskillige byer, og den enkelte jæger må så interpolere til sin egen position.


Følg Netnatur.dk på facebook
Gå ind på Netnatur facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »